2-1-Osmanlı Devleti Hangi Cephede? (1.Dünya Savaşı)

OSMANLI DEVLETİ HANGİ CEPHEDE?

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

 

Birinci Dünya Savaşı'nın Genel Sebepleri:

 • Fransız İhtilalı'nın Etkisi
 • Hammadde Ve Pazar Arayışı Sonucunda Ortaya Çıkan Sömürgecilik Yarışı
 • Devletlerin Bloklara Ayrılması Ve Silahlanma Yarışı

 

Özel Sebepler:

İngiltere: Almanların güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Amacı sömürgelerini korumaktır.  Ortadoğu'daki zengin petrol yataklarına göz dikmiştir.

Almanya: Siyası birliğini geç kurduğundan sömürgecilik yarışına geç katılmıştır. Sömürgecilik yarışında İngiltere'ye karşı rekabete girmiştir. Amacı sömürge elde etmektir.

İtalya:  Balkanlarda üstünlük Kurmaya çalışmaktadır. Henüz yeni gelişmektedir. Büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Avusturya - Macaristan: Rusya'nın Balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsızdır. Balkanlardaki konumunu korumak amacındadır. Osmanlı Devleti gibi nüfusu farklı millet ve mezheplerden oluşmaktadır.

Fransa:1789'da gerçekleşen ihtilal sadece bu ülkeyi değil tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Avrupa'da 1815 Viyana Kongresi ile sınırlar yeniden çizilmeye başlamıştır.

Almanya'ya kaptırdığı kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemektedir. dersimiz.com

Rusya: Panslavizm politikası izleyerek Balkanlardaki etkinliğini artırmak ve sıcak denizlere inmek istemektedir. Boğazları almak en büyük arzusudur. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ters düşmektedir.

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

İTİLAF DEVLETLERİ 

 • İNGİLTERE
 • FRANSA
 • İTALYA
 • ABD
 • ROMANYA
 • YUNANİSTAN
 • JAPONYA

 

İTTİFAK DEVLETLERİ

 • ALMANYA
 • AVUSTURYA-MACARİSTAN
 • OSMANLI İMPARATORLUĞU
 • BULGARİSTAN

 

İtilaf: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma          İttifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma.

 

Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle;

 • Yeni cepheler açılmış,
 • Savaş geniş bir alana yayılmış,
 • Savaşın süresi uzamış,
 • İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım göndermesi engellenmiştir.

 

OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER

A)Taarruz Cepheleri 

B)  Savunma Cepheleri     

C)Yardım Cepheleri  

 

- Kafkas Cephesi

- Kanal Cephesi 

- Çanakkale Cephesi 

- Suriye-Filistin Cephesi   

- Irak Cephesi

- Hicaz-Yemen Cephesi 

Galiçya Cephesi  

- Makedonya Cephesi

- Romanya Cephesi

 

 

 

 

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na Girme Nedenleri

Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. Son iki savaşta Almanya'dan umduğu desteği bulamayınca İngiltere ve Fransa'ya ittifak teklifinde bulundu. İngiltere, Fransa ise Balkan Savaşı'yla güçsüzlüğü iyice ortaya çıkan ve çıkacak bir savaşta paylaşılması söz konusu olabilecek böyle bir devleti yanlarına almak istemiyorlardı. Ayrıca Boğazlar üzerinde tarihi emelleri olan Rusya'yı da kızdırmak istemiyorlardı. İtilaf Devletleri bu nedenlerle Osmanlı Devleti'nin savaşta tarafsız kalmasını istiyorlardı. Hatta Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi karşılığında kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edebileceklerini bildirdiler.

Kapitülasyon: Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları

 

Osmanlı Devleti'nin Almanya Yanında Savaşa Katılmasının Nedenleri:

 • Osmanlı Devleti'nin diplomatik yalnızlıktan kurtulmak istemesi,
 • Osmanlı yönetimini elinde bulunduran ittihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Almanların savaşı kazanacağına inanmaları,
 • Almanların da desteği ile yakın zamanda kaybedilen yerleri (Kıbrıs, Mısır, Trablusgarp vb.) geri alma düşüncesi,
 • Almanya desteği ile Rusların Boğazlar üzerindeki isteklerini engelleme isteği.

 

Almanların Osmanlı Devleti'ni Savaşa Katmak istemesinin Nedenleri:

 • Osmanlı Devleti savaşa girerse savaşın daha geniş alana yayılacak olması. Rusya'nın Osmanlı Devleti ile savaşmak zorunda kalması ile kuvvetlerinin bir kısmını Osmanlı Devleti için de ayıracak olması, Böylece Almanların Avrupa'daki savaş yükünün hafifleyecek olması,
 • İngiltere ve Fransa'nın Boğazlar yoluyla Rusya ile bağlantısının kopacak olması,
 • Almanların Osmanlı Devletinin ham madde ve insan gücünden yararlanma düşüncesi,
 • Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı'nı ele geçirebilirse İngiltere'nin Uzak Doğu'daki sömürgeleriyle bağlantılarının kopacak olması,
 • Osmanlı halifesinin dini gücünü kullanarak İtilaf Devletlerinin sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırma düşüncesi.

İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzaladılar. Bu sırada İngiliz donanması önünden kaçan Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) adlı iki Alman gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı Devleti'ne sığındı. İngiltere bu iki gemiyi istedi. Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığını Osmanlı donanmasına katıldığını bildirdi. Adlarını Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi. Bu iki gemi Karadeniz'e açılarak Rus limanlarını topa tuttu. Bu gelişme üzerine itilaf Devletleri de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oldu.


Ekleyen : notbak.com