2-2-Osmanlı Devleti Hangi Cephede? (Taarruz ve Savunma Cepheleri)

TAARRUZ CEPHELERİ :

Kafkas Cephesi: Osmanlı Devletinin ilk taarruz cephesidir.

 AÇILMASININ AMACI:

 • Kafkaslara ulaşarak buradaki Türkleri Ruslara karşı ayaklandırmak, 
 • Kafkaslardan, Afganistan yoluyla Hindistan'a ulaşarak İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek, 
 • Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek isteği etkili olmuştur.

 

Kanal Cephesi:

Almanya'nın isteği ile açılan Taarruz cephesidir.

Bu cephenin açılmasında;

 • Mısır'ı, İngiltere'den geri almak,
 • Süveyş Kanalı'nı ele geçirerek İngiltere'nin Uzakdoğu'da ki sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek düşüncesi etkili olmuştur.

 

SAVUNMA CEPHELERİ :

Çanakkale Cephesi:

İtilaf devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açma nedenleri;

 • İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak
 • Savaşı kısa surede sona erdirmek, 
 • Rusya'ya gerekli askeri yardımı göndermek, 
 • Balkan devletlerini kendi taraflarında savaşa çekmek, 
 • Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantıyı kesmektir.  

 

Irak Cephesi:

 • Petrol bölgelerini elinde tutmak. 
 • Osmanlı ordusunun İran'a girip Hindistan'ı tehdit etmesini önleme düşüncesi etkili olmuştur.
 • İngilizler bu amaçla Irak'a asker çıkardılar. Ancak Kût-ül Amara denilen yerde yenilgiye uğradılar ve 18000 İngiliz askeri Osmanlı kuvvetleri tarafından esir alındı(1916). İngilizler daha sonra bölgeye takviye kuvvetler göndererek üstünlüğü ele geçirdiler.
 • 1917'de Bağdat düştü. Mondros' tan sonra da İngilizler Musul'u işgal etti.

 

Suriye-Filistin Cephesi:

Kanal Cephesi'nde İngilizlere yenilen Osmanlı ordusu Filistin'e ve Suriye'ye çekildi. Sonra hem FİLİSTİN hem de SURİYE' İngiliz'lerce işgal edilince YILDIRIM ORDULARI KOMUTANLIĞI görevine getirilen Mustafa Kemal ordusuyla Toroslara çekildi. Burada güçlü bir savunma hattı oluşturarak İngiliz'lerin ve Arapların ilerleyişini durdurmuştur.  

Not: Suriye ve Filistin cepheleri; Kanal Harekâtından yenilgi ile ayrılmamız sonucu İngilizlerin bu buralara saldırması sonucu açılan savunma cepheleridir.

1916 da yapılan Kanal harekâtı başarısız olunca İngilizler Sina'yı geçerek Filistin ve Suriye sınırına dayandılar. dersimiz.com

1917'de Kasım'da Gazze, Aralık'ta Kudüs düştü. 1918 Eylül'ünde Amman sonra Beyrut ve sonrasında da Şam düştü.

 

Zorunlu Göç, Neden?

Osmanlı Devleti'nde farklı inanç ve ırktan insanlar yüzyıllarca bir arada yaşamışlardır. Bunların içinde Ermeniler millet-i sadıka (sadık millet) olarak adlandırılmışlardır. Özellikle kuyumculuk mesleği ile uğraşan Ermeniler Osmanlı ticaret ve ekonomisinde önemli bir yer tutmuşlardır.

Rusya gibi ülkelerin kışkırtmaları ve destekleri sonucunda çıkan Ermeni isyanlarında çok sayıda Müslüman öldürülmüştür. Ermeni isyanlarının önlenmesi için 27 Mayıs 1915 tarihinde "Sevk ve İskân Kanunu" çıkartılarak isyana katılan Ermeni vatandaşlar Osmanlı Devleti'nin daha güvenli topraklarına göç ettirilmişlerdir. Bu zorunlu göç esnasında devletin bütün güvenlik önlemlerini almasına rağmen salgın hastalıklar ve bazı hırsızlık olayları sonucunda ölümler yaşanmıştır.


Ekleyen : notbak.com