2-7-Egemenlik Milletindir

EGEMENLİK MİLLETİNDİR

 

Tam Bağımsızlık: Atatürk'ün anlatımı ile tam bağımsızlık, '' Siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğunu ifade eder''

Milli Egemenlik: Bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendi kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi  anlamına gelmektedir.

 

Amasya Görüşmesi (20-22 Ekim 1919);

 • Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyeti'nin yoğun baskısı sonucunda Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ederek Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal başkanlığında Temsil Heyeti görüştü.
 • İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresini kabul edecek 
 • İşgal Devletleri ile görüşülürken Temsil Heyetinin fikri alınacak
 • Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak. Mebusan Meclisi işgal güçlerinin tehdidi altında olan İstanbul'da değil de Anadolu'da daha güvenli bir yerde toplanacak.

 

Önemi;

 • İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen kabul etti.
 • Alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisi'nin açılması kararı uygulanabildi.

 

Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

 • Meclis çalışmalarını daha yakından takip etmek,
 • Ulaşım-haberleşme olarak uygun olması,
 • Anadolu'nun tam ortasında olması,
 • Batı cephesine yakın olması, gibi nedenlerle Ankara Milli mücadelenin merkezi olarak seçilmiştir.

 

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920)

Yurdun her yerinde seçimler yapılarak meclis açıldı. Mustafa Kemal'in Meclisin İstanbul'da toplanmasını istememesine rağmen Mebusan Meclisi İstanbul'da toplandı. Mustafa kemal Paşa Erzurum milletvekili olarak seçilmesine rağmen tutukluluk süresi devam ettiği için katılmadı. dersimiz.com

 

Misak-ı Milli'nin Kabulü (28 Ocak 1920)

 • Türk askerlerinin elinde olan vatan parçalanamaz.
 • Arap toprakları ve Batı Trakya'nın geleceği halkoyu ile belirlenecek.
 • Kars, Ardahan, Batum için gerekirse halkoyuna gidilecek.
 • Osmanlının merkezinin güvenliği sağlanmalı.
 • Azınlıklara çevre ülkelerdeki azınlıklardan daha fazla hak verilemez.
 • Kapitülasyonlar kabul edilemez.

 

Önemi;

 • Milli sınırlar çizildi.
 • Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar Mebusan Meclisi tarafından kabul edildi.
 • İtilaf devletleri İstanbul'u işgal ederek Meclisi kapattı (16 Mart 1920)

Not: İstanbul'un işgal edilmesi Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünün kanıtıdır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması:

İstanbul'un İtilaf devleti tarafından işgal edilmesi üzerine Mebusan Meclisi dağıtılmış, bazı meclis üyeleri tutuklanmıştır. Dağılan Mebusan Meclisi üyeleri Ankara'da açılan yeni meclise davet edilmişler ve bazı vekiller bu davete uyarak Ankara'ya gelmişlerdir.

TBMM'nin açılma sürecinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu oldukça kötü idi. Mustafa Kemal Paşa, halkına güvenmiş ekonomik sıkıntıların giderilebileceğine olan inancını bir an bile kaybetmemiştir.

 

TBMM'nin temelini hangi ilkeler oluşturmaktadır?

Meclisin temeli "tam bağımsızlık" ve "millet egemenliği" ilkeleri ile vatanın bütünlüğü üzerinde kurulmuştur.


Ekleyen : notbak.com