2-8-Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI

 

TBMM' ye Karşı Ayaklanmalar:

 1. İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin desteklediği ayaklanmalar: (Kuvay-ı inzibatiye, Anzavur, Bolu, Düzce, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon, Milli Aşiret)
 2. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar: (Pontus, Ermeni)
 3. Kuvay-ı Milliye taraftarlarının çıkardığı ayaklanmalar: (Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe)

 

Ayaklanmanın Nedenleri:

 • Azınlıkların devlet kurma arzusu,
 • Bazı Kuvay-i Milliyeci'lerin düzenli orduya katılmak istememesi,
 • İstanbul hükümetinin aleyhte fetva yayınlaması,
 • Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gıyabi bir mahkemede idama mahkûm edilmeleri,

 

Ayaklanmaların Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler

 • Ayaklanmalara karşı "Hiyanet-i Vataniye" kanunu çıkarıldı.
 • "İstiklal Mahkemeleri" kuruldu
 • İstanbul hükümeti ile bütün ilişkiler kesildi.
 • Damat Ferit'in yayınlattığı fetvaya karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye karşı fetva yayınlatıldı.
 • Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılması sağlandı. 
 • Halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajans kuruldu.

 

Sonuçlar

 • Milli Mücadelenin uzamasına neden oldu.
 • Kurtuluş savaşının kazanılması gecikti.

 


Ekleyen : notbak.com