2-Türkiye Tarihi (Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri)

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ:

Malazgirt Savaşı, Anadolu'da Bizans'ı iyice sarsınca, Alparslan komutanlarını Anadolu'nun fethi için görevlendirildi. Fethedilen toprakları, feth edene bağışlama kararı alındı.Bunun sonucu, değerli komutanlar, Anadolu topraklarını ele geçirip yerleşerek , iç işlerinde bağımsız küçük devletler kurdular.Bunlara ilk Türk devletleri ya da beylikleri denilir. Bunların başlıcaları şunlardır.

SALTUKLULAR (1072-1202):

 • Erzurum ve çevresinde kuruldu.
 • Kurucusu Selçuklu komutanlarından Ebul Kasım'dır.
 • Beyliğin en güçlü dönemi, beyliğe adını veren İzzeddin Saltuk dönemidir.
 • Gürcüler ve Haçlılarla mücadele ettiler.
 • Anadolu Selçuklu komutanı ll. Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkıldılar.

MENGÜCEKLİLER:

· Kurucusu Mengücek Gazi'dir.

· Erzincan, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar dolaylarında kuruldu.

· Gürcülerle savaştılar.

· Mengücek Gazinin oğlu İshak Bey'den sonra beylik Erzincan ve Divriği olmak üzere ikiye ayrıldı.

· Erzincan kolu Aladdin Keykubat zamanında yıkıldı. Divriği kolu Anadolu Selçuklarına bağlandı.

DANİŞMENTLİLER:

 • Danişment Gazi tarafından kuruldu.
 • Sivas başkent olmak üzere, Kayseri, Tokat ve Amasya yörelerinde kurulmuştur.
 • Danişment Gazi Haçlılara karşı, Anadolu Selçuklu Sultanı l. Kılıçarslan'la birlikte savaşmıştır.
 • Emir Gazi döneminde Anadolu'da en önemli siyasi güç haline geldi.
 • Malazgirt Savaşından sonra kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır.
 • Bizans, Gürcüler ve Haçlılar ile mücadele ettiler.
 • ll. Kılıçarslan tarafından yıkıldı.
 • Anadolu'nun Müslümanlaşmasında önemli rol oynadılar.

ARTUKLULAR:

 • Selçuklu komutanlarından Artuk Beyin oğulları tarafından kuruldu.
 • Haçlılara karşı başarı ile mücadele ettiler.
 • Kuruluş yeri Mardin, Diyarbakır Harput çevresidir.
 • Artuklular; Hasankeyf, Harput ve Mardin olmak üzere üç kol halinde yaşadılar.
 • Hasankeyf oğluna Eyyubiler, Harput koluna Anadolu Selçukluları, Mardin koluna Karakoyunlular tarafından yıkıldı.

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİNİN ÖNEMİ:

 • Bu beylikler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.
 • Haçlı seferleri sırasında Danişment ve Artukoğulları beylikleri Anadolu'yu savundular.
 • Ayrıca bu beylikler yaptıkları eserler ile hakim oldukları bölgenin imarını gerçekleştirdiler.
 • Bu beyliklerden bu güne sanat değeri üstün pek çok yapı kalmıştır.

Ekleyen : Dosyabak.com