ABD'nin 1. Dünya Savaşına girmesi, Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

1. Dünya Savaşı Sırasındaki Önemli Gelişmeler

 • İtalya savaş öncesi ittifak devletleri tarafında iken savaş başlayınca tarafsızlığını ilan etmiş, İngiltere'nin bol vaatleri sonucu Londra antlaşmasıyla (1915) itilaf devletleri yanında savaşa katılmıştır.
 • İtilaf devletleri Osmanlı devletinin topraklarını paylaşmak için gizli anlaşmalar yaptılar.
 • Savaşın başında ABD tarafsızlığını ilan etmiş, Almanya ile arası açılınca itilaf devletleri yanında savaşa girmiştir.

 

ABD'nin 1. Dünya Savaşına girmesiyle ;

 • Savaşın gidişatı ittifak devletleri aleyhine değişti.
 • Bulgaristan savaştan çekildi.(İttifak devletleri bloğundan çekilen ilk devlettir.)
 • Savaşın ömrü kısaldı.
 • ABD'nin ardından Yunanistan itilaf devletleri yanında savaşa girdi.
 • 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmış ve Çarlık Rusyası yıkılmıştır.
 • Bu sebeple ittifak devletleri ile Brest-Litowsk (3 Mart 1918) barışını yapan Rusya savaştan çekilir.
 • Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u (Elviye-ı Selase) geri almıştır.

 

WİLSON İLKELERİ (8 Ocak 1918)

Amerika Başkanı VVilson, savaş henüz sona ermeden, barış ilkelerini açıklamıştır.

Bu ilkeler;

 1. Savaş sonunda yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak
 2. Barış antlaşmaları açık olacak, gizli antlaşmalar yapılmayacak.
 3. Devletlerarası sorunları uluslararası platformda çözmek için uluslararası bir cemiyet kurulacak. (Milletler cemiyeti)
 4. Osmanlı devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır.
 5. Silahlanma yarışına son verilecek ve devletler birbirine garanti verecek.
 6. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların çoğunlukta oldukları yerlerde bağımsız devlet kurmalarına imkan verilecektir.
 7. Boğazlar Dünya devletlerine açık olacak.
 • Bu ilkeler başarıya ulaşamamıştır. Çünkü; İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bu ilkelerin kendi çıkarlarına ters düştüğünü anlamışlardı.
 • Bir yandan ABD'ye ters düşmemeye çalışırken bir yandan da gizli antlaşmaları uygulamaya çalıştılar.
 • İşgallerini gizleyebilmek için mandacılık rejimini ortaya attılar.

 

Savaşın Sona Ermesi:

 • İttifak grubu artık savaşı devam ettiremeyeceğini anlamıştı. İlk önce Bulgaristan savaştan çekildi.
 • Müttefiklerinin yenilgiyi kabul etmesi üzerine Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesini (30 Ekim 1918) imzalayarak savaştan çekildi.
 • Ardından Avusturya ve son olarak da Almanya'da savaştan çekildiler.

Ekleyen : dersimiz.com