Allah'ın Sıfatları (Özellikleri)

ALLAH'IN SIFATLARI (ÖZELLİKLERİ)

Sıfat, nitelik, özellik demektir. Allah'ın sıfatları ise, Kur'an'da belirtilen, Allah'a ait olan, onun dışındaki hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatları ( nitelikler, özellikler ) anlamına gelir.
Allah'ın sıfatlarını niçin öğrenmeliyiz?

Allah'ı daha yakından tanımak için öğreniriz. Bunun için de Allah hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Böylece onu daha yakından tanımış oluruz. Bunu sağlamak için de onun yarattığı varlıklar üzerinde düşünmeli ve onun isim ve sıfatlarını bilmeliyiz. Çünkü Allah, İsim ve sıfatlarıyla kendisini tanıtır. Onun isim ve sıfatları hakkında bilgimiz arttıkça onu daha iyi tanımış oluruz

 

A-ZÂTİ ÖZELLİKLER (sadece ve sınırsız olarak Allah'ta bulunan başka varlıklarda olmayan sıfatlar)

1

Vahdâniyet

Allah'ın bir ve tek olması

2

Vücud

Allah'ın var olması

3

Kıdem

Allah'ın başlangıcı olmaması, ezelden beri var olması (ezelî olması)

4

Bekâ

Allah'ın sonu olmaması, sonsuz olması (ebedî olması )

5

Muhâlefet ün lil-havâdis

Allah'ın sonradan yaratılanlara benzememesi, eşi ve benzerinin bulunmaması

6

Kıyam bi-nefsihî

Allah'ın kendi kendine var olması, var olmak için hiçbir varlığa, hiçbir şeye ihtiyacı olmaması

 

B-SUBÛTİ ÖZELLİKLER (Allah'ta sınırsız olarak bulunup ,yarattığı varlıklara ve özellikle çok sevdiği için sınırlı olarak insanlara verdiği sıfatlar)

1

Hayat

Allah'ın ölümsüz hayatı vardır, diridir, canlıdır

2

İlim

Allah her şeyi bilir. (insanlar da bilir ama her şeyi bilemezler, bilgileri sınırlıdır.)

3

Semi

Allah, her şeyi duyar (işitir)

4

Basar

Allah, her şeyi görür

5

İrade

Allah'ın sonsuz iradesi vardır, istediği şeyi diler ve o, olur

6

Kudret

Allah'ın sonsuz kudreti vardır, her şeye gücü yeter.

7

Kelâm

Allah, konuşur.( Peygamberler, melekler ile ve insanlar ile konuşur.)

8

Tekvin

Allah, her şeyi yaratandır.(İnsanları, doğayı, şifa, rızk, nimet, başarı v.b. Yaratan, izin verendir.)


Ekleyen : notbak.com