Anadolu Uygarlıkları (Hattiler, Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular)

ANADOLU UYGARLIKLARI

Hattiler:

 • MÖ 3. binli yıllarda Anadolu medeniyetini Hattiler kurmuştur.
 • Anadolu’nun ilk halkıdır. Zamanla Hititlerle karışmışlardır.
 • Çok tanrı inancı görülür. Ana Tanrıça Annus’tur.

 

Hititler:

 • Mezopotamya ve Mısır uygarlığını birleştirerek Anadolu uygarlığını meydana getirdiler.
 • Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden geldikleri tahmin edilmektedir. MÖ 2000
 • Kızılırmak dolaylarında devlet kurdular. Başkentleri Hattuşaş’tır.
 • Devletin ilk kralı I. Hattuşil’dir(labarna).
 • Mısırlılar ile 16 yıl süren Kadeş Savaşı’nı yapmışlardır.
 • Tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşmasını Mısırlılar ile yaptılar.
 • Hitit şehirleri başkentten gönderilen valiler tarafından yönetilirdi
 • Tarihin ilk medeni kanunu Hititler tarafından yapılmıştır.
 • Hititlerin sayılamayacak kadar çok tanrıları vardı. Bu yüzden Hitit ülkesine "Bin Tanrı İli" denilmiştir.
 • Hititler çivi yazısı ve hiyeroglif (resim yazısı) kullanmışlardır. Yazıyı Asurlulardan öğrenmişlerdir.
 • Mimarlık ve heykel sanatında ilerlemişlerdir. Güneş kursları (sembolleri) ünlüdür.
 • Yazılıkaya ve İvriz” kabartmaları önemli eserleridir.
 • Devlet kral (Tabarna), kraliçe (Tavananna) ve İhtiyarlar Meclisi tarafından idare edilirdi.
 • Hitit kraliçelerinin önemli yetkileri vardı. d e r s i m i z . c o m
 • Tarihin ilk objektif tarih yazıcılığı olarak kabul edilen Anallar (Yıllıklar) Hititler tarafından yazılmıştır.
 • Ege Göçleri sonucu yıkıldılar ve bir süre Geç Hitit Şehir Devletleri şeklinde yaşadılar.

 

Frigler:

 • Hititlerin yıkılmasından sonra Orta ve Batı Anadolu’da merkezleri Gordiyon olmak üzere devlet kurdular.
 • Kendilerine ait alfabeleri vardır.
 • Ticaret yerine tarıma önem vermişler tarım ve hayvancılığı koruyan ağır cezalı kanunlar koymuşlardır. (bir saban kıranın, bir öküz kesenin cezası ölümdü)
 • Kuyumculuk ve kaya oymacılığında ilerlemişlerdir.
 • Devletin ilk kralı “Gordios’tur”
 • Kral Midas döneminde Kimmerler tarafından yıkıldılar.
 • Ana tanrıçaları “Kibele’dir”
 • Tapates” adı verilen halı ve kilim dokumaları önemlidir.
 • Megaron” tipi evleri vardı. (giriş ve büyük bir salonlu ev tipi)

 

Lidyalılar:

 • Kral Giges tarafından MÖ 687’de Gediz ve K. Menderes nehirleri arasında kuruldular.
 • Başkentleri “Sard” şehriydi.
 • Sard’dan Asur’un başkenti Ninova’ya kadar uzanan ticaret için yapılan ünlü Kral Yolu’nu yapmışlardır.
 • Parayı bularak takas usulüne son vermişlerdir.
 • Altın ve gümüş madenlerini işletmişler. Orduda paralı askerler kullandıkları için kısa sürede yıkılmışlardır.
 • Çok tanrılı dinleri vardı. Fenike Alfabesini kullanmışlardır.

 

İyonlar(İonlar):

 • Yunanistan’da ki Dorlardan kaçan Akalar tarafından kurulmuştur.
 • En önemli şehirleri Milet, İzmir, Efes ve Foça’dır.
 • Ticaret yolları üzerinde bulundukları için kültür alanında gelişmişlerdir. Matematikte:Tales, Pisagor, felsefede: Diyojen, tıpta: Hipokrat, tarihte: Herodot yetişmiştir.
 • İyonya’da özgür düşüncenin varlığı felsefenin doğmasını sağlamıştır.
 • Şehir devletleri önce krallar sonraları asiller ve son olarak da demokratik hükümetler tarafından yönetildiler.
 • Karadeniz’de koloniler kurmuşlardır. (Sinop, Samsun ve Trabzon)
 • Homeros’un İlyada ve Odesa ve destanları ünlüdür.
 • Dünyanın 7 harikasından biri olan Efes Artemis tapınağı onlara aittir.

 

Urartular:

 • Diğer Anadolu Uygarlıklarından farklı olarak Doğu Anadolu’da kurulmuşlardır.Başkentleri Tuşpa (Van) dır.
 • Tarım, maden işçiliği, kabartma, kaya oymacılığı ve mimaride gelişmişlerdir.
 • Hurriler” tarafından kurulan Urartuların kurucusu “I. Sardur’ dur.”
 • Medler ve İskitler“ tarafından yıkılmışlardır. notbak.com
 • Krallıkla yönetilen Urartularda ülke eyaletlere ayrılmıştı. Eyaletleri “En-nam” denilen valiler yönetiyordu.
 • Çok Tanrılı dine inanmışlardır. Ahiret inançları güçlüdür.
 • Asur çivi yazısını ve az da olsa resim yazısını kullandılar.
 • Eski Ön Asya’nın gerçek maden ustalarıdır.

Ekleyen : Sedat Kınayı