Aynalar

Üzerine gelen ışığı belirli kurallara göre yansıtan cisimlere ayna denir. Aynalar düzlem ve küresel olmak üzere 2 grupta incelenir,Küresel yani yüzeyi eğik olan aynalar çukur ve tümsek aynalar olarak incelenir.

 

<a title=aynalar" src="http://www.notbak.com/dersnotlari/img/aynalar.jpg">

 

aynalar hakkında bilgi için ayna çeşitlerine bakınız


Ekleyen : Editör 3