Başlıca İbadetler, Caminin Bölümleri

BAŞLICA İBADETLER

1. NAMAZ: İslam’ın beş temel şartından birisidir.

 • Allah, ergenlik çağına gelmiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslümana namazı farz kılmıştır.
 • Namaz, Allah’ın rızasını kazanmak ve verdiği nimetlere teşekkür etmek için kılınır.
 • “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar...” (İbrahim/31)
 • Namaz belli vakitlerde yapılan bir ibadettir.

Günde beş vakit namaz,

Haftada bir defa cuma namazı,

Yılda iki kez bayram namazı

Ramazan ayında yatsı namazıyla birlikte teravih namazı da kılınır.

 

2.ORUÇ: İslam’ın beş temel esasından biridir.

 • Ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve sağlıklı Müslümanlar, oruç tutmakla yükümlüdürler.
 • Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar herhangi bir şey yemeyip içmemektir.
 • Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı...” (Bakara/183)

 

3.HAC: Hac, gerekli şartları taşıyan Müslümanların, ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmelerine denir.

 • “…Gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Âl-i İmran/97)

 

4. ZEKÂT: İslam’ın beş temel esasından biridir. zengin olan Müslümanların , sahip oldukları mal ve paranın belli bir miktarını İhtiyacı olan kimselere vermesidir.

 • “Namazı kılın, zekâtı verin; kendiniz için yaptığınız her iyiliği, Allah’ın yanında bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara/110)

 

MABED: İbadet edilen yerlerdir.

CAMİİ:Müslümanların ibadet ve toplanma yeridir (mabedidir)

MESCİD: Minaresi olmayan ibadet yerleridir.

İMAM: Camide namaz kıldırmakla görevlidir.

MÜEZZİN: Ezan, dua ve sureleri okumakla görevli olan kişidir.

VAİZ: Camide vaaz(dini sohbet) veren kişidir.

CEMAAT: Camiye gelen topluluğa denir.

 

CAMİNİN BÖLÜMLERİ

MİNBER: Camide cuma ve bayram namazlarında hatibin hutbe okumak için çıktığı merdivenli yüksekçe yerdir.

MİHRAP: Cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren kısımdır. İmam, cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur.

VAAZ KÜRSÜSÜ: Caminin içinde vaaz verip cemaati dinî konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.

MİNARE: Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan yüksek ve ince yapıdır.

ŞEREFE: Minarelerde balkona benzeyen yerdir. Müezzin ezanı burada okur.

ŞADIRVAN: Caminin bahçesindeki abdest alınan çeşmeli yapıdır.

KUBBE:Camide yarım küre biçimindeki tavandır.

 

Caminin İçindeki Bölümler: Mihrab , Minber, Kürsü

Camideki Görevliler: İmam, Müezzin, Vaiz

Caminin Dışındaki Bölümler: Minare, Şadırvan,Kubbe

 

CAMİLER

 • Birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli görevler üstlenmektedir.
 • İnsanlar cami ve mescitlerde birbirleriyle görüşür, tanışır ve kaynaşırlar.
 • Birbirlerinin sorunlarından haberdar olurlar. Bunları çözmek için çaba harcarlar.
 • Bu da toplumsal barış ve dayanışmaya katkı sağlar.

Ekleyen : dersimiz.com