Bazlar

baz

 

? Suda çözündüğünde hidroksil iyonu ( OH- ) verebilen maddelere "baz" denir.

 NaOH Na+ + OH-


? Kireçli, küllü ya da sabunlu suyu parmaklarımız arasında incelediğimizde kayganlaştığını hissederiz. Bu maddeler bazlardır. Tadları genelde yakıcıdır. Bazlar, cilt ve yüne etki ederek onlara zarar verir. Katı ve sıvı yağları parçalar.
? Amonyak bir bazdır. Deterjanlarda baz özelliği gösterir. Odun külü de bazik özellik gösterir.Bazlar her baz için ortak özelliklerdir.

? Bazların tatları acıdır.

? Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.

? Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
? Sulu çözeltileri ele kayganlık verir.
? Asitlerle etkileşerek tuzları oluştururlar.

HNO3 + KOH  →  KNO3 + H2O


Baz adı Formülü Baz adı Formülü Baz adı Formülü
Sodyum hidroksit NaOH Potasyum hidroksit KOH Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2
Amonyak NH3 Amonyum hidroksit NH4OH Alüminyum hidroksit Al(OH)3


Ekleyen : Editör 3