Bilişim Okuryazarı ve Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM OKURYAZARI KİMDİR?

     Bilişim okuryazarının bilgisayar teknolojileri hakkında yüzeysel bir bilgiye sahip olması yeterlidir; kişisel bir bilgisayarı klasikleşmiş bir takım işler için kullanabilir, yapmak istediği iş için hangi uygulamayı ya da donanımı kullanacağını seçebilir. Bir sistemin arka planda nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olması gerekmez, sadece işine uygun uygulamayı bulabilmesi ve kullanabilmesi yeterlidir.

Bilişim Okuryazarı Becerileri

       Biz bilişim okuryazarı olarak tanımladığımız kullanıcıların, aşağıdaki bilgi ve yeteneklere sahip olduğu varsayıyoruz. Bilişim okuryazarı aşağıdaki işlemleri her durumda sorunsuz olarak yerine getiremiyor olabilir; bazı durumlarda kullanıcının yetenekleri ve yetkisi dışındaki sorunlar ortaya çıkabilir ve kullanıcı bu temel işlemleri yerine getiremeyebilir. Yine de ideal ortamda kullanıcının aşağıdaki yeteneklere sahip olduğu düşünülmektedir.

TEMEL BECERİLER

 • Monitörü açıp kapatabilir, iyi görüntü için ayarlama yapabilir.
 • Güç kablosu takılı mı, güç kaynağı çalışıyor mu kontrol edebilir.
 • Fare kullanabilir.
 • Yazıcısının ayarlarını yapıp, çıktı alabilir.
 • Bilgisayarın çevresel aygıtlarını söküp yeniden takabilir.
 • Yapmak istediği iş için hangi uygulamanın, programın gerekli olduğunu seçebilir.
 • Kendisi için gerekli donanımı seçip alabilir.
 • Disket, CD, DVD, USBdisk, USBmemory gibi değişik veri saklama ortamlarını kullanabilir.
 • Gerekli uygulamayı kullanıp CD/DVD yazdırabilir.
 • Bilgisayar teknolojisi kullanılan diğer teknolojileri de kullanabilir, bilgisayarı ile bunların iletişimini sağlayabilir (cep telefonu, PDA, dijital fotoğraf makinesi, vb.)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN(BİT) ÖNEMİ

Bilgi: Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünüdür.


Teknoloji: İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her türlü aletler ve araçlardır.

Bilişim Teknolojileri (BT): Bilişim Teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.

Bilgi Teknolojilerinin Amaçları

 • Bilgiye kolay ulaşmayı sağlamak
 • Maliyeti azaltmak
 • Hayatımızı kolaylaştırmak
 • Hızlı haberleşmeyi sağlamak

Ekleyen : dersimiz.com