Diğer Türk Devlet ve Toplulukları

DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI

Avarlar:

 • Asya’da Köktürkler’e yenilerek Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
 • Tarihte İstanbul’u ilk kuşatan Türk topluluğudur.
 • Avrupa’yı siyasi ve kültürel yönden etkilemişlerdir.
 • Slav toplulukları özellikle Ruslar ordu ve devlet teşkilatlanmasında Avarlardan etkilenmişlerdir.

 

Bulgarlar:

 • Kafkasya’nın kuzeyinde Büyük Bulgarya devletini kurmuşlardır.
 • Hükümdarları Kubrat’ın ölümünden sonra “Tuna ve Kama Bulgarları" diye ikiye ayrılmışlardır.
 • Kama Bulgarları Müslümanlığı kabul ederken, Tuna Bulgarları etraflarındaki Slavların etkisiyle Hıristiyanlığı kabul etmiş ve Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir.

 

Hazarlar:

 • Kafkaslarda kurulmuşlar ve Hz. Osman döneminde Müslüman ordularıyla ilk savaşı yapmışlardır.
 • Güçlü ordularıyla bölgede huzur ve güvenliği sağlamışlar ve bu döneme Hazar Barış Çağı denilmiştir.
 • Museviliği kabul eden ilk Türk boyudur. dersimiz.com
 • Hazarlarda farklı dinler bulunmaktaydı (Dini höşgörü)
 • Hazar Denizi’ne adlarını vermişlerdir.

 

Macarlar

 • Bugünkü Macaristan’a yerleşerek Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir.

 

Peçenekler:

 • Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusundan Türk ordusuna geçerek savaşı Türklerin kazanmasını sağlamışlardır.

 

Kıpçaklar (Kumanlar):

 • Türk boyları arasında fiziksel özellikleri en güzel Türk boyudur (beyaz tenli, sarışın, renkli gözlü)

 

Oğuzlar:

 • Türklerin en kalabalık boyudur.
 • Seyhun ırmağı dolaylarında Oğuz Yabgu Devleti’ni kurmuşlardır.
 • X. yy’da Müslümanlığı kabul ederek Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmişlerdir.
 • 24 boydan oluşan Oğuzlar Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi devletler kurmuşlardır.

 

Sabirler (Sibirler-Sabarlar)

*Sibirya’ya adlarını vermişlerdir

 

Başkurtlar (Başkırtlar):

* Ruslara karşı ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırılmıştır.

 

Türgişler (Türgeşler):

 • Kurucuları Baga Tarkan adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır.
 • Maveraünnehir’de Emevi ordularıyla savaşmışlardır.
 • Uygurlar'ın başlattığı yerleşik hayatı yaygınlaştırmışlardır.

 

Kırgızlar:

 • Uygurları yıkarak devletlerini kurmuşlardır. n o t b a k . c o m
 • Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı Kırgızlara aittir.
 • Moğol hakimiyeti altına giren ilk Türk devletidir.

 

Karluklar:

 • Basmil ve Uygurlarla birlikte II. Köktürk devletini yıkmışlardır.
 • Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslümanların yanında yer alarak savaşı Müslümanların kazanmasında rol oynamışlardır.
 • Müslümanlığı kabul eden ilk Türk boyudur.

 

Kimekler

XI. yy’da Kıpçakların egemenliğine girmişlerdir.

 

Akhunlar

 • Afganistan çevresinde kuruldular.
 • İpek Yolu’na egemen olmak isteyen Köktürklerin Sasanilerle ittifak yapması üzerine yıkılmışlardır.

Ekleyen : Sedat Kınayı