Diksiyonun Günlük Hayatımızdaki Yeri

Diksiyonun Günlük Hayatımızdaki Yeri

 • Diksiyon en genel ifadesi ile konuşma sanatıdır. Duygu ve düşüncelerin ahenkli ve etkileyici bir biçimde ifade edilmesidir.
 • Diksiyon konuşma organlarının (dil, diş, dudak, damak gibi..) etkili çalışmasını ve görevlerini tam yapmaları için yapılması gereken egzersizlerle başlar.
 • Diksiyon Bozukluğu: Ciddi bir sorundur. Hastalık olarak ifade edilir. Diksiyon bozukluğu olan kişiler iletişim gibi toplumun vazgeçilemez bir etkinliğinden mahrum kalarak sıkıntı çekerler. Diksiyonu bozuk insanlar öncelikle dinlenmez bu da ciddi sorunlara yol açar çünkü kendini ifade edememek zordur.
 • Diksiyon Eğitimi: Eğitim alanında uzman kişilerce kurs ve eğitim merkezlerince verilir.  Kursa katılmak için herhangi bir önkoşul yoktur. Her kesimden her yaştan katılımcıya açıktır. Diksiyon bir hobi değil aslında ihtiyaçtır.
 • Sanatlı bir konuşmanın inceliklerini öğreten kurslarda belli başlı konular çeşitlilik gösterse de ana hatlarıyla ders programında bulunan konular aşağıdaki gibidir.
 1. Ses eğitimi ve doğru soluma
 2. Artikülasyon
 3. Fonetik
  Vurgu ve Ton
 4. Beden dilinin etkili kullanımı ve doğaçlama
 5. Kelimeleri doğru telaffuz etme
 6. Türkiye Türkçesinin standart kullanımı (İstanbul ağzı)
 7. Doğru okuma-Dinleme-Konuşma

 

İnsanlar toplu olarak yaşarlar. İnsan; düşünen, hisseden, olayları gözlemleyen ve değerlendiren bir varlıktır.Çevresiyle iletişim kurmak; duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak insan için vazgeçilmez bir gereksinimdir insan çevresiyle iletişimi konuşarak ve yazarak sağlar. İnsanların çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirebilmesinde en önemli etkenlerden biri de güzel konuşma ve yazmadır.


Ekleyen : dersimiz.com