Doğu Akdeniz Uygarlıkları

DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

 

Fenikeliler:

 • MÖ 1000 ‘li yıllarda Lübnan Dağları civarında yaşadılar. Bu coğrafyanın tarıma elverişli olmaması nedeniyle ticarete yöneldiler.
 • Şehir devletleri şeklinde yaşamış, krallıkla yönetilmişlerdir.
 • Afrika’nın batı sahillerinde kurdukları koloniler (ticaret merkezi) ile Akdeniz ticaretine hakim olmuşlardır.
 • Ticaret sayesinde Doğu ve Ön Asya Uygarlıklarını Akdeniz havzasına taşımışlardır.
 • Mısır’dan aldıkları hiyeroglifi (resim yazısı) geliştirerek günümüz Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmuşlardır.
 • Ticarete önem vererek askerliğe önem vermediler bu yüzden İonlar ve Yunanlılar karşısında başarılı olamadılar.
 • Cam ve fildişi sanatında ileri gittiler.
 • En önemli kolonileri Kuzey Afrika’da Kartaca’dır.
 • Çok tanrılı dinleri vardır.

 

Not: İonlar ve Yunanlılar kolonilerini vatan olarak kabul ederken Fenikeliler kolonilerini ticaret yeri olarak görerek vatan olarak kabul etmemişlerdir.

dersimiz.com

İbraniler:

 • MÖ 1500’lerde Sina Yarımadası ve Fırat dolaylarında yaşamışlardır.
 • MÖ XIII.yy’da Hz. Musa’nın dinini kabul ettiler. Bu İbranilere Musevi denilmiştir.
 • En güçlü dönemlerini Hz. Davut zamanında yaşadılar. Romalıların bölgeyi ele geçirmeleriyle bu topraklardan uzaklaştılar.
 • 1948 yılında İsrail Devleti’ni kurarak devletsizliklerine son verdiler.
 • Tarihte tek tanrılı din ilk olarak İbraniler’de görülür.
 • En önemli eserleri ”Süleyman Mabeti’ dir”
 • İbraniler Museviliği yalnız kendilerine ait gördükleri için başka toplumlara yaymamışlardır.

 


Ekleyen : Sedat Kınayı