Ege Uygarlıkları, İskender ve Hellenizm Uygarlığı

EGE UYGARLIKLARI

Ege Uygarlığı Girit, Miken ve Yunan Uygarlıklarından oluşmuştur.

 

Girit Uygarlığı:

 • MÖ 3000-1200 YILLARI ARASINDA Ege Denizi’nde Girit adasında kurulmuştur.
 • Ege’de bilinen en eski uygarlıktır.
 • Gemicilik ve ticarette ilerlediler.Mısır,Kıbrıs ve Suriye ile ticaret yaptılar.
 • Akalar tarafından yıkıldılar.
 • En önemli eserleri “Knossos Sarayı’dır”

 

Miken Uygarlığı (Akalar)

 • Girit Uygarlığına son veren Akalar tarafından kurulmuştur.
 • En önemli olayları “Truva Savaşları" dır”
 • En önemli mimari eserleri “kuyu mezarları" dır.
 • Dorlar tarafından yıkıldılar.
 • Homeros’un “İlyada“ destanına konu olan Truva savaşlarını ,Truvalılar ile yaptılar.
 • Çok tanrılı dinleri vardır ve krallıkla yönetildiler.
 • En önemli merkezleri ”Miken" dir”.

 

Yunan Uygarlığı:

 • MÖ 1200’lü yıllarda Yunanistan’a göçen Dorlar tarafından kurulmuştur.
 • Önceleri krallık sonraları demokrasi ve tiranlıkla yönetildiler.
 • Drakon, Solon ve Klistenes“ tarafından kanunlar yapılmıştır.
 • Yunan şehir devletleri birleşerek Persleri “Peleponnes Savaşlarında“ yendiler.
 • MÖ 337’de Büyük İskender’in egemenliğine girdiler.
 • Çok tanrılı dine inanıp, tanrıları ölümsüz insanlar şeklinde düşündüler.
 • Tarihte ilk demokrasi onlarda görülür. dersimiz.com
 • Baş Tanrı Zeus adına  Olimpiyat oyunlarını ilk kez düzenlediler.

 

İSKENDER VE HELLENİZM UYGARLIĞI

 • MÖ 337’de tahta geçen İskender Yunanistan, Anadolu, İran, Irak, Suriye ve Mısır ve Pers ülkesini alarak büyük bir imparatorluk kurdu.
 • Hindistan’a kadar yaptığı seferlerde doğu ve batı kültürleri birbirleriyle kaynaştı ve ortaya çıkan medeniyete “Hellenistik Medeniyet”, 300 yıl süren bu döneme “Hellenizm Dönemi“ denir.
 • İskender’in genç yaşta ölmesiyle (MÖ 330) kurduğu imparatorluk parçalandı ve toprakları üzerinde şu devletler kuruldu.
 • Makedonya’da: Antigonitler
 • Anadolu’dan Hindistan’a kadar topraklarda: Selevkoslar
 • Mısır’da: Ptolemeler
 • Not: Selevkoslar krallığının yıkılmasıyla Anadolu’da: Bitinya, Kapadokya, Pontus ve Bergama Krallıkları kurulmuştur.

 


Ekleyen : Sedat Kınayı