Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (D-E)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (D)
? Dahil-iç
? Daimi-sürekli
? Darbe-vuruş
? Dargın-küs
? Darılmak-küsmek
? Davet-çağrı
? Defa-kez
? Değer-kıymet
? Değerli-kıymetli
? Değnek-sopa
? Deli-çılgın
? Delil-kanıt
? Deneme-tecrübe
? Denetim-kontrol
? Deney-tecrübe
? Deprem-zerzele
? Dergi-mecmua
? Derhal-hemen
? Deri-ten
? Derslik-sınıf
? Devamlı-sürekli
? Devinim-hareket
? Devir-çağ
? Devir-tur
? Devre-dönem
? Dışalım-ithalat
? Dışsatım-ihracat
? Diğer-başka
? Dil-lisan
? Dilbilgisi-gramer
? Diri-canlı
? Dize-mısra
? Doğa-tabiat
? Doğal-tabii
? Doğu-şark
? Doktor-hekim
? Donuk-mat
? Doruk-zirve
? Dönemeç:viraj
? Döşek:yatak
? Duru:berrak
? Durum:vaziyet
? Duygu:his
? Düş:rüya
? Düşünce:fikir
? Düzen:seviye
? Düzmece:sahte
? Düzyazı:nesir
? Dilek:istek
? Dizi:sıra
? Dost:arkadaş

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (E)
? Ebat: boyut
? Ebedi: sonsuz
? Ebeveyn. Ana-baba
? Edat: ilgeç
? Efe: zeybek
? Egoist:bencil
? Ehemmiyet:önem
? Ek. İlave
? Eklem: mafsal
? Ekonomi : iktisat
? Elbise: giysi
? Emir: buyruk
? Emniyet: güvenlik
? Ender: nadir
? Endişe :kaygı
? Endüstri:sanayi
? Enkaz: yıkıntı
? Enlem: paralel
? Entari: giysi
? Enteresan: ilginç
? Erek: amaç
? Esas: temel
? Eser: yapıt
? Esir: tutsak
? Etki: tesir
? Etraf: çevre
? Evvel: önce
? Eylem: fiil
? Eylemsi: fiilimsi
? Ev: konut
? Edebiyat: yazın
? Eda: verme


Ekleyen : notbak.com