Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F-G-H)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (F)
? Faaliyet: etkinlik
? Fakat: ama-lakin
? Fakir: yoksul-fukara
? Faktör-unsur
? Fare-sıçan
? Fark-ayrım
? Fasıla-ara
? Fayda-yarar
? Fazla-çok
? Fena-kötü
? Fert-birey
? Feza-uzay
? Fiil- eylem
? Fikir-düşünce
? File-ağ
? Füze-roket
? Felç-nüzul
? Fer-ışık
? Faiz-nema

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (G)
? Garip-acayip
? Garp-batı
? Gaye-amaç
? Gayret-çaba
? Gebe-hamile
? Gelecek-istikbal-ati
? Gelenek-anane
? Gene-yine
? Genel-umumi
? Geri-art
? Gıda-besin
? Giysi-elbise
? Giz-sır
? Gizli-saklı
? Görev-vazife
? Gövde-beden
? Gramer-dilbilgisi
? Güç-kuvvet-zor
? Güçlü-kuvvetli
? Güldürü-komedi
? Gülünç-komik
? Güney-cenup
? Güven-itimat
? Güz-sonbahar
? Gözlem-rasat
? Gökyüzü-sema
? Gezmek-dolaşmak

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (H)
? Hal-durum
? Halbuki-oysa
? Ham-olmamış
? Hane-ev
? Hareket-devinim
? Hariç-dış
? Harp-savaş
? Hasis-cimri-pinti
? Hasret-özlem
? Hassas-duygulu
? Hatıra-anı
? Hayal-düş
? Hayat-yaşam
? Haysiyet-onur
? Hediye-armağan
? Hekim-doktor
? Hela-tuvalet-wc
? Hemen-derhal
? Hiddet-öfke
? Hikaye-öykü
? Hisse-pay
? Hudut-sınır
? Hususi-özel
? Hür-özgür
? Hısım-akraba
? Hasım-düşman
? Hareket-devinim
? Hadise-olay


Ekleyen : notbak.com