Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (I-İ-J-K)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (I)

? Ilıca-kaplıca
? Irak-uzak
? Irgat-rençber
? Irk-soy
? Ira- karakter
? Irmak-nehir

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (İ)

? İcat-buluş
? İç-dahil
? İçten-samimi
? İdare-yönetim
? İhracat-dışsatım
? İhtiyar-yaşlı
? İhtiyaç-gereksinim
? İkaz-uyarı
? İktisat-ekonomi
? İlave-ek
? İlgeç-edat
? İlgi-alaka
? İlginç-enteresan
? İlim-bilim
? İmar-bayındır
? İmkan-olanak
? İsim-ad
? İskemle-sandalye
? İthalat-dışalım
? İtibar-saygınlık
? İtimat-güven
? İtina-özen
? İzah-açıklama
? İdadi-lise
? İlan-duyuru
? İlişki-münasebet-temas
? İmtihan-sınav
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (J)
? Jeoloji-yer bilimi
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (K)
? Kabiliyet-yetenek
? Kabus-karabasan
? Kafa-baş
? Kafi-yeter
? Kafiye-uyak
? Kalite-nitelik
? Kalp-yürek
? Kamu-halk
? Kanıt-delil
? Kapital-anamal-sermaye
? Kanun-yasa
? Kara-siyah
? Karşın-rağmen
? Karşıt-zıt
? Kas-adale
? Katı-sert
? Kati-kesin
? Kayıp-yitik
? Keder-acı
? Kelime -sözcük
? Kenar-kıyı
? Kent-şehir
? Kere-defa-kez
? Kesin- kati
? Kırmızı-al
? Kıyı-sahil
? Kir-pislik
? Kirli-pis
? Kişi-şahıs
? Kocaman-iri
? Komedi-güldürü
? Komik-gülünç
? Kontrol-denetim
? Konuk-misafir
? Konut-ev
? Koşul-şart
? Kural-kaide
? Kuruluş-müessese-kurum
? Kuşku-şüphe
? Kutsal-mukaddes
? Kuvvet-güç
? Kuzey-şimal
? Küme-grup
? Küs-dargın
? Kılavuz-rehber
? Kolay-basit


Ekleyen : notbak.com