Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L-M-N)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L)
? Laf-söz
? Lahza-an
? Lider-önder
? Lisan-dil
? Lüzumlu-gerekli
? Lüzumsuz-gereksiz
? Lal-dilsiz
? Lama-deve
? Lafazan-geveze

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (M)
? Mabet-tapınak
? Macera-serüven
? Mafsal-eklem
? Mağlup-yenik
? Mahalli-yerel
? Mahcup-utangaç
? Mahluk- yaratık
? Mahpushane-hapishane
? Mahsul-ürün
? Mana-anlam
? Manzara-görünüm
? Matbaa-basımevi
? Matem-yas
? Mebus-milletvekili
? Mecbur-zorunlu
? Mecmua-dergi
? Medeni-uygar
? Medeniyet-uygarlık
? Mektep-okul
? Melodi-ezgi
? Menfaat-çıkar
? Menfi-olumsuz
? Menkul-taşınır
? Meridyen-boylam
? Mesafe-ara
? Mesela-örneğin
? Mesele-sorun
? Mesken-konuk
? Meslek-iş
? Mesul-sorumlu
? Mesut-mutlu
? Meşhur-ünlü
? Meşrubat-içecek
? Mevcut-var
? Meydan-alan
? Millet-ulus
? Milletvekili-mebus
? Milli-ulusal
? Misafir-konuk
? Misal-örnek
? Misli-katı
? Muavin-yardımcı
? Muharebe-savaş
? Muhtelif-çeşitli
? Muştu-müjde
? Müessese-kurum-kuruluş
? Mühim-önemli
? Mükafat-ödül
? Müsabaka-yarışma
? Müsait-uygun
? Müspet-olumlu
? Müstahsil-üretici
? Müstakil-bağımsız
? Müşteri-alıcı
? Merkep-eşek
? Mani-engel
? Mübarek-kutsal
? Muallim-öğretmen
? Mektup-name
? Merasim-tören
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (N)
? Nadir-ender
? Nakil-atama-taşıma
? Nasihat-öğüt
? Nebat-bitki
? Neden-sebep
? Nefes-soluk
? Nehir-ırmak
? Nem-rutubet
? Nesil-kuşak
? Nesir-düzyazı
? Neşe-sevinç
? Netice-sonuç
? Nispet-oran
? Nitelik-kalite
? Noksan-eksik
? Numune-örnek
? Nutuk-söylev
? Nakit-para-akça
? Nakliyeci-taşımacı
? Namzet-aday


Ekleyen : notbak.com