Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (O-Ö-P-R)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (O)
? Okul-mektep
? Olanak-imkan
? Olası-mümkün
? Olay-vaka
? Olumlu-müspet
? Olumsuz-menfi
? Onarım-tamir
? Onay-tasdik
? Onur-şeref
? Oran-nispet
? Otlak-mera
? Oy-rey
? Ozan-şair
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ö)
? Öbek-grup
? Öbür-diğer
? Ödenti-aidat
? Ödlek-korkak
? Ödül-mükafat
? Ödün-taviz
? Öfke-hiddet
? Öğe-unsur
? Öğrenci-talebe
? Öğrenim-tahsil
? Öğüt-nasihat
? Ömür-hayat-yaşam
? Önce-evvel
? Önder-lider
? Önemli-mühim
? Öneri-teklif
? Önlem-tedbir
? Örgüt-teşkilat
? Örneğin-mesele
? Örnek-misal
? Öteki-diğeri
? Ötürü-dolayı
? Öykü-hikaye
? Özel-hususi
? Özen-itina
? Özgün-orijinal
? Özgür-hür
? Özlem-hasret
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (P-R)
? Pabuç-ayakkabı
? Pasif-edilgen
? Pinti-cimri
? Pis-kirli
? Politika-siyaset
? Rağmen-karşın
? Rastlantı-tesadüf
? Rey-oy
? Rutubet-nem
? Rüya-düş
? Rüzgar-yel
? Problem-sorun

Ekleyen : notbak.com