Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (S-Ş)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (S)
? Sade-yalın
? Sağlık-sıhhat
? Saha-alan
? Sahil-kıyı-yalı
? Saldırı-hücum
? Samimi-içten
? Sanayi-endüstri
? Sandalye-iskemle
? Savaş-harp
? Saz-çalgı
? Sebep-neden
? Sene-yıl
? Sermaye-kapital
? Serüven-macera
? Sıçan-fare
? Sıhhat-sağlık
? Sır-giz
? Sima-yüz
? Siyah-kara
? Siyaset-politika
? Son-nihayet
? Sonuç-netice
? Sorun mesele
? Soylu-asil
? Sömestri-yarıyıl
? Söylev-nutuk
? Sözcük-kelime
? Sulh-barış
? Suni-yapay
? Surat-yüz
? Sürat-hız
? Sürekli-devamlı
? Sevinç-mutluluk
? Sınıf-derslik
? Sonbahar-güz
? Sorumluluk-mesuliyet
? Sözlük-lügat
? Sınav-imtihan
? Rüştiye-ortaokul

? Sade-yalın
? Sağlık-sıhhat
? Saha-alan
? Sahil-kıyı-yalı
? Saldırı-hücum
? Samimi-içten
? Sanayi-endüstri
? Sandalye-iskemle
? Savaş-harp
? Saz-çalgı
? Sebep-neden
? Sene-yıl
? Sermaye-kapital
? Serüven-macera
? Sıçan-fare
? Sıhhat-sağlık
? Sır-giz
? Sima-yüz
? Siyah-kara
? Siyaset-politika
? Son-nihayet
? Sonuç-netice
? Sorun mesele
? Soylu-asil
? Sömestri-yarıyıl
? Söylev-nutuk
? Sözcük-kelime
? Sulh-barış
? Suni-yapay
? Surat-yüz
? Sürat-hız
? Sürekli-devamlı
? Sevinç-mutluluk
? Sınıf-derslik
? Sonbahar-güz
? Sorumluluk-mesuliyet
? Sözlük-lügat
? Sınav-imtihan
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ş)
? Şafak-tan
? Şahıs-kişi
? Şahit-tanık
? Şair-ozan
? Şans-talih
? Şark-doğu
? Şart-koşul
? Şayet-eğer
? Şef-lider-önder
? Şehir-kent
? Şekil-biçim
? Şen-neşeli
? Şeref-onur
? Şöhret-ün
? Şuur-bilinç
? Şüphe-kuşku
? Şaka-latife


Ekleyen : notbak.com