Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T-U-Ü-V-Y-Z)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (T)
? Tabiat-doğa
? Tabii-doğal
? Tabip-hekim-doktor
? Talebe-öğrenci
? Talih-şans
? Tamir-onarım
? Tane-adet
? Tanık-şahit
? Tanım-tarif
? Tapınak-mabet
? Taraf-yan
? Tarım-ziraat
? Tarif-tanım
? Tasdik-onay
? Tebrik-kutlama
? Tecrübe-deney
? Tedbir-önlem
? Teklif-öneri
? Tekrar-yine
? Temel-esas
? Tercüme-çeviri
? Tertip-düzen
? Tesadüf-rastlantı
? Tesir-etki
? Toplum- cemiyet
? Tören -merasim
? Tuhaf-garip
? Tutsak-esir
? Tuvalet-hela-wc
? Tüm-bütün
? Tümör-ur
? Tümce-cümle
? Tren-şimendifer-katar
? Tartışma-münakaşa

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (U)
? Uçurum-yar
? Ufak-küçük
? Uğraş-iş
? Ulu-yüce
? Ulus-millet
? Umumi-genel
? Umut-ümit
? Unsur-öğe
? Us-akıl
? Uyarı-ikaz
? Uygar-medeni
? Uyum-ahenk
? Uzak-ırak
? Uzay-feza
? Uçak-tayyare
? Usta-ehil

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ü)
? Ümit-umut
? Ünlü-meşhur
? Ürün-mahsul
? Üye-aza
? Ülke-diyar-memleket
? Ülkü-ideal
? Üleş-pay
? Ürem-faiz

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (V)
? Vaka-olay
? Vakit-zaman
? Varlıklı-zengin
? Vasıta-araç
? Vatan-yurt
? Vazife-görev
? Vaziyet-durum
? Vesika-belge
? Viraj-dönemeç
? Vücut-gövde
? Vilayet-il
? Veteriner-baytar

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Y)
? Yalın-sade
? Yan-taraf
? Yanıt-cevap
? Yapay-suni
? Yapıt-eser
? Yar-uçurum
? Yaratık-mahluk
? Yardımcı-muavin
? Yargıç-hakim
? Yarıyıl-sömestri
? Yas-matem
? Yasa-kanun
? Yaş-ıslak
? Yaşam-hayat-ömür
? Yaşlı-ihtiyar
? Yazı-ova
? Yazım-imla
? Yekün-toplam
? Yel-rüzgar
? Yerel-mahalli
? Yetenek-kabiliyet
? Yıl-sene
? Yine-tekrar
? Yitik-kayıp
? Yoksul-fakir-fukara
? Yöntem-metot
? Yurt-vatan
? Yüce-ulu
? Yürek-kalp
? Yüz-surat-sima-çehre
? Yüzyıl-asır
? Yemek-aş
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Z)
? Zaman-vakit
? Zarar-ziyan
? Zengin-varlıklı
? Zeybek-efe
? Zıt-karşıt
? Ziraat-tarım
? Ziyan-zarar
? Zor-güç
? Zorunlu-mecburi
? Zırnık-metelik
? Zehir-agu
? Zabit-subay


Ekleyen : notbak.com