Eş'âri ile ilgili ders notları, konu özetleri listelendi

Allah'ın Sıfatları ve Anlamları - (1983 Okunma)

Her Müslümanın, Allah'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. ...

İslam Düşüncesinde Siyasi-İtikadi Mezhepler - (6253 Okunma)

HARİCİLİK İslam düşüncesinde yer alan siyasi itikadi yorumlardan biri olan Haricilik, İlk olarak Sıflîn Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. Bu savaştan sonra Hz. Ali'nin ordusundan ayrılan Haricîler çölde özgür yaşamaya alışmış, merkezî bir otoriteye bağlanmayı kabullenememiş insanlardı. Dinî konularda son derece katı, tavizsiz ve taassupkar bir......

Eş'âri ile ilgili 2 içerik görüntüleniyor