Hücredeki Diğer Yönetici Molekül RNA

Üç çeşit RNA vardır:
a. Ribozomal RNA(rRNA): Hücrede en çok bulunan RNA'dır.Ribozomları oluşturur.
b. Elçi (mesajcı)RNA(mRNA): DNA'nın mesajlarını ribozoma götürür.
c. Taşıyıcı RNA(tRNA): Protein yapımına yardımcı olur.

RNA'nın Özellikleri:
? Organik bazları:Adenin,Guanin,Sitozin ve Urasil'dir.
? Şekeri Ribozdur.
? Tek sarmallıdır.
? Kendini eşleyemez.
? Kromozomlarda,ribozomlarda ve sitoplazmada bulunur.
? Görevi,protein sentezi yapmaktır.

Ekleyen : Editör 3