Lale Devri ve Islahatları (Yenilikleri) - Patrona Halil İsyanı

ETKİLEDİK,ETKİLENDİK AMA NASIL?

Etkiledik...

 • Dünyanın ilk savaş bandosu olan  Mehter  Avrupa’yı etkilemiştir.
 • Türklere moral gücü şevk ve enerji veren mehter  düşmanı bezdirir ve moralini bozardı.  (İstanbul'un fethinde 270 zurna 150 boru 300 davulun olduğu ve sayısız kösün dövüldüğü anlatılmaktadır.
 • Avrupanın en önemli bestecileri Mozart ,Beethoven  ve daha niceleri mehterin müziğinden etkilenerek besteler yapmışlardır.
 • Avrupa’da Viyana önlerinde nöbet tutan Türk ordusunun mızıkası, bütün Avrupalı milletler tarafından kabul edilmiş, böylece Mehter Avrupa müziğini etkileyen müzik sanatımız olmuştur.
 • Avrupa'da Türk  kilim ve halı desenleri  bir çok sanatçının eserlerine yansımıştır.
 • O yüzyılların opera, tiyatro ve bale eserleri çok dikkat çekerdi  Türkler üzerine yazılan eserler sayesinde her gece tiyatroları dolduran seyirciler, sahnede Türk giyim-kuşamını, Türklerin davranışlarını, yaşayışını, saray yaşamını canlı bir biçimde görebiliyordu. (**Mozart'ın ünlü 'Saraydan Kız Kaçırma' ve Topkapı Sarayı'nda geçen 'Zaide' operaları; yine Mozart'ın Topkapı Sara-yı'nda geçen ve kahramanı Kanuni Sultan Süleyman olan 'Saray Kıskançlıkları' adlı balesi  önemli örneklerdir. )
 • O dönemin ünlü ressamı  Vanmour  resimlerinde Osmanlı sarayından  örneklere yer vermesi Osmanlıların Avrupa yı etkilediğini örneklemektedir.

 

Etkilendik...

 • Osmanlıların 1683 II. Viyana Kuşatmasında başarısız olması,
 • 1699 yılındaki Karlofça anlaşmasıyla da ilk toprağını  kaybetmesiyle ıslahat yani yenilik hareketleri hız kazanmıştır.
 • O dönemlerde ilk  ıslahatlar askeri alanda yapılmaya başlamıştır ( savaş meydanlarındaki başarısızlıktan dolayı )
 • Osmanlılarda lale devrinde yapılan ıslahatlar önemlidir çünkü lale devri Osmanlıların batıya açılan penceresi olmuştur.

 

LALE DEVRİ (1718-1730)

Pasarofça Ant. ile başlar, Patrona Halil isyanı ile sona erer.

Dönemin Padişahı   III .Ahmet, sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşadır.

Bu dönemde;

 • Devlette huzur ve barış sağlanmaya çalışıldı.
 • Lüks ve eğlenceye düşkünlük vardı.
 • Sanat ve edebiyata önem verildi.
 • Avrupa’daki bilim, sanat, kültür ve askerlik gibi alanlardaki gelişmeler takip edilmeye çalışıldı.
 • Birçok saray ve köşk yapıldı, bahçeler çiçeklerle süslendi. Özellikle lale çiçeğinin çeşitleri yetiştirildi (bu nedenle döneme “lale devri” denildi).

 

Lale Devri Islahatları ( yenilikleri ):

 • İlk çiçek aşısı yapıldı.

 • İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından İstanbul’da ilk Türk matbaası kuruldu (1727). Matbaada dini kitaplar dışında da eserler basıldı.

 • Avrupa’daki yenilikleri ve gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için Paris, Londra, Viyana gibi başkentlere geçici elçilikler kuruldu.

 • Yalova’da kâğıt fabrikası kuruldu.

 • Yeniçerilerden ilk defa bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.

 • İstanbul ve önemli şehirlerde kütüphaneler açıldı.

 • İstanbul ve Selanik’te kumaş fabrikası kuruldu.

 • İstanbul, İznik ve Kütahya’da bulunan çini atölyeleri yenilendi.

 • Arapça ve Farsça eserler Türkçe’ye çevrildi.

 • Yerli malı kullanımına önem verildi.

 • Mimari, resim ve minyatürde gelişmeler oldu (III. Ahmet Çeşmesi, Levni’nin minyatürleri).

 • Yeni kütüphaneler açıldı. Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi.

  NOT: Lale Devri’nde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Lale devrinde Hollandalı ressam Vanmour ile Türk ressam Levni’nin yaptığı eserler önemlidir.

 

Patrona Halil İsyanı (1730)

 • Patrona Halil adında bir hamam tellağı, İstanbul’da ayaklanma çıkardı. Halkın bir kısmı da bu ayaklanmayı destekledi.

 • Sebepleri; devlet adamlarının lüks ve eğlenceye düşkünlükleri, aşırı harcamalarda bulunmalarının halk arasında hoşnutsuzluk oluşturması; ıslahatların halkın düzeyinde olmaması; Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın, yakınlarını yüksek memurluklara getirmesi.

 • Sonuçları; Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürüldü; III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmut getirildi; köşkler yıkıldı, bahçeler bozuldu; Lale Devri sona erdi.

 • NOT: Levni; Lale Devri’nin en önemli minyatür üstadıdır. Aslı adı, Abdülcelil Çelebi’dir.


Ekleyen : dersimiz.com