Maddenin Halleri

MADDENİN HALLERİ

Maddeler  doğada  katı  sıvı  ve  gaz  olmak  üzer  üç fiziksel halde bulunur. Maddelerin farklı fiziksel halde bulunmalarının nedeni moleküller arası bağlardır.

Katı hal :
?  Maddenin en yoğun halidir.
?  Maddenin en düşük enerjili halidir.
?  Maddenin en düzenli halidir.
?  Belirli şekilleri ve belirli hacimleri vardır.
?  Tanecikleri arasında titreşim hareketi bulunur.

Sıvı hal:
?  Akışkandırlar.
?  Esneme söz konusu değildir.
?  Dondurulabilir veya kaynatılabilirler.
?  Belirli  hacimleri  vardır  fakat  bulundukları  kabın şeklini alırlar.

Gaz hal:
?  Akışkandırlar.
?  Maddenin en fazla enerjili halidir.
?  Maddenin en düzensiz halidir.
?  Gazlar yoğunlaştırılabilir.
?  Tanecikleri arası boşluklar çok fazladır.
?  Tanecikleri arasında titreşim, dönme ve öteleme hareketi vardır.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı halinin özelliklerinden değildir?
A)  Tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar.
B)  Akıcı özelliktedir.
C)  Belirli hacim ve şekli vardır.
D)  Tanecikleri arası çekim kuvveti en büyüktür.
E)  Maddenin en düzenli halidir.

Örnek:  Arı  bir  maddenin  fiziksel  halleri  arasındaki dönüşümlerden;
I. Erime,
II. Yoğunlaşma
I ve II ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  I. si katıdan sıvıya geçiştir.
B)  II. si gazdan sıvıya geçiştir.
C)  I.  de  maddenin  tanecikleri  arası  çekim  kuvveti azalır.
D)  II. de madde daha düzensiz hale geçer.
E)  İkisinde de maddenin tanecik türü değişmez.
 
Örnek: Maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinin üçünde de aynı olan niceliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tanecik türü
B)  Taneciklerin serbest hareketi
C)  Tanecikler arası çekim kuvveti
D)  Akıcılık
E)  Taneciklerin yaptığı Titreşim, yer değiştirme vb. hareketlerin tümü.

Örnek:  Küçük bir havuzda bulunan buz erimeye başladığında H2O ya ait;
I. Tanecikler arası çekim kuvveti
II.  Taneciklerin düzensizliği III. Taneciklerin akıcılığı Nicelikleri nasıl değişir?


Ekleyen : notbak.com