Salih Amel, İbadetlerin Faydaları, Rabbenâ Duaları ve Anlamları

GÜZEL İŞ VE GÜZEL DAVRANIŞ: SALİH AMEL

 • SALİH AMEL: İnsanın kendisine ve çevresine yararlı olmak amacıyla Allah rızası için yaptığı her güzel iş ve davranışa denir.
 • ALLAH, insanlardan, kötülükten kaçınıp güzel işler yapmalarını istemektedir.
 • ALLAH, yaşlıları, kimsesizleri koruyup gözetmeyi, yoksullara, muhtaçlara ve zor durumda olanlara yardımcı olmayı emreder.
 • Bir Müslüman; annesine, babasına ve diğer büyüklerine saygılı olmalı, küçüklerini sevmeli ve korumalıdır. Çevresindekilerle iyi geçinmeli, kötü söz söylememeli, kimseyi kırıp incitmemelidir.
 • Okumak, araştırmak, ilim öğrenmek de salih ameldir.
 • Dinimiz bunun gibi bütün erdemli davranışları, Salih Amel kabul eder ve bunların yaygınlaşmasını ister.

 

İBADETLER DAVRANIŞLARIMIZI GÜZELLEŞTİRİR.

 • İbadet, insanı kötü davranışlardan uzak tutar ve iyi davranışlara yöneltir. İbadet etmesine rağmen kötü davranışlardan uzaklaşmayan insan, ibadet bilincine ulaşmamış demektir.
 • “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Kesinlikle namaz, ahlaksızlığa ve kötülüğe engel olur. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir.Allah yaptıklarınızı bilir.”
 • Peygamberimizin “Oruçlu kimse, kötü söz söylemesin.” hadisi de oruç tutan insanın sözlerine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatır. Oruç ibadeti, insanın iradesine hâkim olmasını sağlar. Oruç tutan kimse sabırlı olur, gün boyu açlık ve susuzluğa katlanabilmeyi öğrenir. Böylece yoksulların durumlarını daha iyi anlar. dersimiz.com
 • Zekât vermek, insanı cömert olmaya alıştırır, onun yardımseverlik duygusunu güçlendirir.
 • Hac ibadeti, Müslümanların birlik ve beraberlik bilincini geliştirir. Kur’an’daki «Mü’minler ancak kardeştirler...» ayetinin anlamını daha iyi kavrarlar.
 • İbadet eden bir kişi başkalarının haklarına, özel hayatlarına, inanç ve düşüncelerine saygı duyar.

 

RABBENÂ DUALARI VE ANLAMI

ALLAH-U EKBER

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

«Ey Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.»

 

ALLAH-U EKBER

Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lilmü’minîne yevme yekûmül hisâb.Birahmetike Ya Erhamerrahimin

«Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi! »


Ekleyen : dersimiz.com