Serbest Nazım Ve Toplumcu Şiir (1920-1960)

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR (1920-1960)

1)Herhangi bir ölçüye (aruz veya hece) bağlı kalmadan

2)Servet-i Fünûn dönemindeki "serbest müstezat" a benzer

3)Nâzım Hikmet olmak üzere toplumcu şairlerin ve Garipçiler

4)Toplumcu şairler şiirlerinde toplum sorunları ve ülke gerçekleri

5)Düşünce ve ideoloji, halkın çektiği sıkıntılar, sefalet, gelecek (fütürizm)

6)Söylevci (hitabetçi), geniş kitleler ve onları harekete geçirmek

7)Marksizme, materyalizme ve sosyalizme bağlı bir sanat akımı olan bu şiir, daha çok işçi ve köylü sınıfının ezilmesini konu edinir.

8)Toplumcu gerçekçiler gerçekliği aşmak, bir anlamda toplumu değiştirmek çabasındadırlar.


NÂZIM HİKMET RAN (1902-1963)
Moskova'daki öğrenim yıllarında, Mayakovski'nin öncülük ettiği "Fütürizm" akımını benimsedi.  Heceyi, aruzu bıraktı; serbest nazım tarzına yöneldi. Çeşitli takma adlarla, en çok da "Orhan Selim" imzasını kullandı.
Kurtuluş Savaşı, toplumsal gerçekler içerisindeki insanın dramı.
Sanatı ülküsünün (Marksist-sosyalist ideolojinin) emrine verirken şiirin musiki gücünden yararlanır. Sıcak, duygulu, canlı, sarsıcı bir dili vardır. Şairi "ruhların mühendisi" olarak kabul eder. Şiirin bireysel şartlarıyla toplumsal niteliklerini ustalıkla kaynaştırır. "Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, 835 Satır, Gece Gelen Telgraf" gibi eserleriyle tanınmıştır.
ESERLERİ Şiir: Memleketimden İnsan Manzaraları, Gece Gelen Telgraf, Kuvayı Milliye Destanı, 835 Satır, Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Sesini Kaybeden Şehir, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Taranta Babu'ya Mektuplar,  Saat 21-22 Şiirleri… Tiyatro: Kafatası, Yusuf ile Menofis, Ferhat ile Şirin, Yolcu, Ocak Başında, Unutulan Adam, Demokles'in Kılıcı, Sabahat. Roman: Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim. Masal: Sevdalı Bulut Mektup: Kemal Tahir'e Mahpushaneden Mektuplar.


RIFAT ILGAZ (1911-1993)
Rıfat Ilgaz edebiyatımızda şiirlerinin yanı sıra mizahî hikâye ve romanlarıyla tanınır. Şiir anlayışı, "Her şey açık açık söylenmeli" kuralına bağlıdır. 1940'a kadar yazdığı şiirler romantik, 1940'tan sonra yazdığı şiirler ise toplumsal gerçekçi bir özellik gösterir. Şiirleri; Çığır, Oluş, Yücel, Varlık, Yeni İnsanlık; mizah yazıları ise Markopaşa, Dolmuş, Külâh, Papağan gibi dergilerde yayımlanmıştır. Rıfat Ilgaz, edebiyatımızda bilhassa "Hababam Sınıfı" adlı romanıyla ve "Sınıf" adlı şiir kitabıyla tanınmaktadır.
ESERLERİ Şiir: Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Bütün Şiirleri. Roman: Karartma Geceleri, Sarı Yazma
Mizahî Hikâyeler: Don Kişot İstanbul'da, Radarın Anahtarı. Mizahî Romanlar: Hababam Sınıfı, Pijamalılar.


CEYHUN ATUF KANSU (1919-1978)
Ceyhun Atuf Kansu, şiirlerinde toplumculukla lirizmi bağdaştırır. Çocuk hastalıkları doktoru olarak Anadolu'nun pek çok yöresini dolaşmış ve bu dönemde bin bir çilenin, hastalığın, cahilliğin, yoksulluğun pençesinde kıvrananların; öksüz, bakımsız, kimsesiz çocukların şairi olmuş, toprağımızın acılarını, mutluluklarını dile getirmeye çalışmıştır. Köy öğretmenlerinden ilhamla yazdığı "Dünyanın Bütün Çiçekleri" adlı uzun şiiri geniş kesimlerce tanınmış ve sevilmiştir.
ESERLERİ Şiir: Sakarya Meydan Savaşı, Bağbozumu Sofrası, Bir Çocuk Bahçesinde, Çocuklar Gemisi… Deneme: Köy Öğretmenine Mektuplar… Makale: Atatürkçü Olmak.


Ekleyen : dersimiz.com