Tarihi Çağlar (Taş Çağı, Maden Çağı)

TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ

Çağ: Önemli olaylarla birbirinden ayrılan büyük zaman dilimlerine denir. 

Not: Yazının bulunmasından önceki dönem tarih öncesi çağlar, yazının bulunmasından sonraki çağlarda tarih çağları olarak kabul edilmiştir.

 

Tarih öncesi çağlar

TAŞ ÇAĞI

KALKOLİTİK (taş-bakır çağı)

MADEN ÇAĞI 

 

TAŞ ÇAĞI 

ESKİ TAŞ ÇAĞI

Kabataş Çağı 

Paleolitik Çağ

ORTA TAŞ ÇAĞI

Yontma Taş Çağı

Mezolitik Çağ  

YENİ TAŞ ÇAĞI

Cilalı Taş Çağı

Neolitik Çağ

 

ESKİ TAŞ ÇAĞI: 

 • İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. (590.000 yıl)
 • İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık ile sağlamışlardır.
 • Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır.
 • Avladıkları hayvan postlarını giysi olarak kullanmışlardır.
 • Taş, kemik ve ağaç gibi malzemeleri olduğu gibi kullanmışlardır.
 • Mağara duvarlarına hayvan resimleri çizilmiştir.
 • Not: Türkiye’de bu çağa ait yerleşim merkezleri: Antalya’da: Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarıdır.

 

ORTA TAŞ ÇAĞI:

 • İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarından buzulların erimesiyle çıkarak bu çağda çakmak taşından “mikrolit “denilen küçük araç, gereçler yapılmıştır.
 • Bu çağın sonlarına doğru” ateş” bulunmuştur.
 • Not: Türkiye’de bu çağa ait yerleşim merkezleri: Antalya’da Beldibi, Ankara’da Macunçay, Göller Yöresinde Baradiz, Samsun’da Tekkeköy’dür.

 

YENİ TAŞ ÇAĞI:

 • Tarım faaliyetleri başlamıştır.
 • İlk köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir.
 • Keten, kenevir gibi bitkilerden giysiler yapılarak dokumacılık faaliyetleri başlamıştır.
 • Saban, orak ve el değirmenleri kullanılmıştır.
 • At, koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 • İnsanlar yiyeceklerini saklamak için topraktan seramik kaplar yapmışlardır.
 • Evler önceleri saz ve kamıştan yapılırken sonraları taş ve kerpiçten yapılmıştır.
 • Üretim fazlası mallar ticareti ortaya çıkarmıştır.
 • Not-1: Türkiye’de bu çağa ait yerleşim merkezleri: Konya Çatalhöyük, Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakçagözü
 • Not-2: İnsanlık tarihinin ilk yerleşme merkezi Konya Çatalhöyük’tür.

                                                    MADEN ÇAĞI

Bakır Çağı

(kalkolitik çağ)  

Tunç Çağı

(bronz çağı)

Demir Çağı

dersimiz.com

Bakır Çağı:

 • Taş çağının sonlarına doğru madenler bulunmuştur.
 • İlk bulunan maden bakırdır. Bakırdan kap ve silah yapılmıştır.
 • Altın, gümüş bulunmuş ve süs eşyaları yapımında kullanılmıştır.

 

Tunç Çağı:

 • Bakır ve kalayı karıştırarak dayanıklı olan Tunç’u elde etmişlerdir.
 • İlk önce şehir devletleri sonraları ilk büyük devletler kurulmuştur.

 

Demir Çağı:

 • Demirin bulunması insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisidir.
 • Sanayi ve ticaret gelişmiş, devletler büyümüştür.

Ekleyen : Sedat Kınayı