Toprak Erozyonu

TOPRAK EROZYONU

Toprak tabakasının üst kısmının, akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınıp sürüklenmesi olayına erozyon denir.

Kurak bölgelerde ve bitki örtüsünden yoksun arazilerde hem rüzgâr, hem de akarsu erozyonu çok fazla görülür.

 

Erozyonu artıran faktörler

 • Bitki örtüsünden yoksunluk
 • Toprağın aşırı işlenmesi
 • Meraların aşırı otlatılması
 • Toprağın eğime paralel sürülmesi
 • Yangınlar
 • Ani su taşkınları
 • Yağışların düzensiz olması

dersimiz.com

Erozyon derecesi hafif aşınım, orta aşınım, şiddetli aşınım ve çok şiddetli aşınım olmak üzere dört kategoriye ayrılmıştır. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 36 sı şiddetli aşınıma uğrarken, % 22 si de çok şiddetli aşınıma uğramaktadır. O halde topraklarımızın önemli bir kısmı şiddetli ve çok şiddetli erozyon etkisindedir.

 

Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için;

 • Ağaçlandırma çalışmaları yapmak,
 • Eğimli arazilere sekiler (taraçalar) yapmak,
 • Mevcut bitki örtüsünü korumak,
 • Tarlaları eğim doğrultusunda sürmemek,
 • Anız örtüsünü yakmamak,
 • Ürünleri nöbetleşe ekmek,
 • Meraları korumak ve iyileştirmek,
 • Baraj gölü yamaçlarını ağaçlandırmak,
 • Usulsüz tarla açmanın önüne geçmek,
 • Erozyonun zararları hususunda halkı bilinçlendirmek, gereklidir.

Ekleyen : dersimiz.com