Türklerin Anadolu'yu Anayurt Edinmeleri - Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

TÜRKLERİN ANADOLU’YU ANAYURT EDİNMELERİ

1. Anadolu’ya Türk Akınları:

 • Anadolu’ya ilk Türk akınlarını HUNLAR düzenlemiştir(M.S 395- 396)
 • Anadolu’ya ikinci Tür akınları ise 6.yüzyılda SİBİRLAR (Sabirler) tarafından düzenlenmiştir.

NOT: Hunlar ve Sabirler tarafından düzenlenen akınlar Anadolu’yu yurt edinme amacı taşımıyordu.

 • Anadolu’ya yerleşmek için ilk Türk Akınlarını OĞUZLAR yapmıştır.
 • Çağrı Bey, Selçuklu devleti kurulmadan önce Anadolu’yu tanımak ve gelecekte yapılacak yerleşme hareketine zemin hazırlamak için Anadolu’ya akınlar düzenledi.

Pasinler Savaşı(1048): Selçuklu akınlarını durdurmak isteyen Bizans devleti Anadolu’ya bir ordu gönderdi.İki ordu Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasında karşı karşıya gelir.

 • Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratılır.
 • Türklerin Anadolu içlerine girmeleri kolaylaşmıştır.
 • Selçukluların Anadolu üzerine yaptıkları akınlar hız kazanmıştır.

NOT: Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk  önemli ve büyük savaştır.

2. Malazgirt Meydan Savaşı(1071): Selçuklularla Bizanslılar arasında yapıldı. Sonuçları;

 1. Bizans ordusu yenilgiye uğratıldı.
 2. Anadolu kapıları Türklere açıldı.
 3. İlk Türk beylikleri ortaya çıktı.
 4. Türkiye tarihi başlamış oldu.
 5. Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri oldu.
 6. Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erdi.

NOT: Bu zaferle Büyük Taarruz ve Başkumandanlık meydan Muharebesi(30 Ağustos 1922)  arasında benzerlik vardır.Çünkü bu zaferle de Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olması sağlandı.

 

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ:

SALTUKLULAR:

 • 1072 Yılında ERZURUM ve çevresinde kuruldu

MENGÜCEKLİLER:

 • 1080’de ERZİNCAN, KEMAH VE DİVRİĞ çevresinde kuruldu.
 • İshak Beyin ölümünden sonra devlet ikiye ayrıldı.(Erzincan ve Kemah kolu,Divriği Kolu)
 • Divriği Kalesi, Ulu camii ve Kale Camii Mengüceklilerden kalan eserlerdir.

DANİŞMENTLİLER:

 • 1080’de AMASYA, TOKAT, SİVAS, MALATYA ve YOZGAT civarında kuruldular.
 • Kayseri’de Ulu Cami, Sivas’ta İki Kubbeli Medrese, Niksar’da Nizameddin Medresesi önemli eserleridir.

ARTUKLULAR:

 • 1102’de MARDİN ve civarında kuruldu.
 • Üç kola ayrılmışlardır. Bunlar:  1.Hasankeyf Artukluları  2.Mardin Artukluları   3.Harput Artukluları
 • Diyarbakır’da Ulu Cami, Zinciriye ve Mesudiye medreseleri, Mardin’de Ulu Cami, Hatuniye ve Sultan İsa medreseleri önemli eserleridir.

ÇAKA BEYLİĞİ:

 • İZMİR ve çevresinde kuruldu. 
 • Kurucusu Çaka Beydir.
 • Türk tarihinde denizcilik faaliyetlerini başlatan ilk beyliktir.

NOT: Anadolu’da kurulan bu ilk beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamışlardır. Anadolu’nun imar kalkınmasını sağladılar.

Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri;

 • Bizanslılar, Haçlılar ve Gürcülerle mücadele ederek Anadolu'nun Türk yurdu olmasına büyük katkı sağlamışlardır.
 • Türklerin düzenli ve güvenli bir şekilde Anadolu'ya yerleşmesini sağlamışlardır.
 • Anadolu'da cami, medrese, türbe, kümbet, kervansaray, darüşşifa gibi mimari eserler yaparak Anadolu'yu bayındır  hale getirmişler,imar faaliyetlerinde bulundular  ve Türk kültürünün yerleşmesini sağlamışlardır.
 • Ele geçirdikleri yerlere Türkçe adlar vererek Anadolu'ya Türkiye denmesini sağlamışlardır.

Ekleyen : dersimiz.com