Yararlı Cemiyetler ve Özellikleri, İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)

YARARLI CEMİYETLER :

1. Trakya-Paşaeli Cemiyeti :

 • Kurulan ilk yararlı cemiyettir.
 • Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.
 • Osmanlı Devleti'nin dağılması durumunda bağımsız bir devlet kurma kararı da alınmıştır.

2.İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Redd-i İlhak):

 • Mondros'tan hemen sonra İzmir'de kuruldu.
 • Amacı İzmir ve çevresini Yunanistan'a katılmasını önlemektir.
 • Ancak İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin kesinleşmesi üzerine  Redd-i İlhak Cemiyeti olarak çalışmalara devam
 • edildi.

3.  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti :

 • Merkezi İstanbul'dur.
 • Doğu Anadolu'da teşkilatlanarak faaliyet göstermiştir.
 • Amacı Doğu Anadolu'yu işgallerden koruyarak Ermeni devletinin kurulmasını önlemektir.
 • Erzurum kongresini bu cemiyet düzenlemiştir.

4. Kilikyalılar Cemiyeti:

 • İstanbul'da kurulmuştur.
 • Amaç; Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarmaktır.

5. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

Bu cemiyet, Trabzon ve çevresine yönelik Rum ve Ermeni iddialarına karşı, Türk ve Müslüman halkın haklarını korumak amacıyla faaliyet göstermiştir.

6.  Milli Kongre Cemiyeti:

 • İstanbul'da kuruldu.
 • Cemiyetin amacı, Türklere karşı yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk Milletinin haklı sesini dünyaya duyurmaktır.
 • Kuvay-i Milliye tabirini kullanan ilk kuruluş Milli Kongre Cemiyetidir.

Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri :

 1. Bölgesel cemiyetlerdir. Öncelikli amaçları ülkeyi korumak değil, kuruldukları bölgeyi korumaktır.
 2. Genellikle basın-yayın yolu ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
 3. Milliyetçilik düşüncesi etkilidir.
 4. İstanbul'a bağlı veya karşı değillerdir.
 5. Sivas Kongresiyle birleştirilmişlerdir.

İZMİR'İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)

 • Paris Konferansında belirtildiği gibi İzmir ve çevresi kendisine verilen Yunanistan, 15 Mayıs günü İzmir'i işgal eder.
 • Yunanlılar işgalin haklı olduğu konusunda dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlardı.
 • Batı Anadolu'nun tarihi ve kültürel açıdan Yunanlılara ait olduğu, bölgede Rumların çoğunlukla olduğu, Hristiyanlar'ın katledildiği iddia edilmekte, Osmanlı Devleti'nin güvenliği sağlayamadığı belirtilmektedir.
 • İzmir'in işgalinden sonra Yunanlıların halka zulmetmeye başlaması halkın uyanmasına sebep oldu.
 • Böylece Batı Anadolu'da ilk defa KUVAY-I MİLLİYE harekatı doğmuştur.

AMİRAL BRİSTOL RAPORU (13 EKİM 1919)

 • Yunanlıların işgal gerekçelerinin doğruluğunu araştırmak üzere Amerikalı Bristol başkanlığında kurulan komisyon bölgeye gelerek incelemelerde bulunur ve rapor hazırlar.
 • Raporda Yunanlıların iddialarının gerçekçi olmadığı belirtmiştir.
 • Bu raporda Batı Anadolu'daki karışıklığın sorumluluğunun Yunanlılara ait olduğu ilk kez belirtilmiştir.
 • Böylece Türklerin haklı davası ilk kez uluslararası alanda duyurulmuştur.

KUVAY-I MİLLİYE HAREKETİ

 • Mondros'tan sonra vatanın dört yandan işgal edilmeye başlaması üzerine işgal bölgesinde bulunan halkın kendiliğinden oluşturduğu direniş kuvvetleridir.
 • Türk Milleti'nin milli mücadele döneminde kendiliğinden silahlanarak kurduğu bu kuvvetlere Kuvay-ı Milliye denir.
 • Bu birlikler bölgesel olarak ortaya çıkmış olup düzenli ve disiplinli bir ordu durumunda değildir.
 • İlk silahlı direnme 19 Aralık 1918'de Dörtyol'da Fransızlara karış oldu. İlk Kuvay-i Milliye Hareketi ise Batı Anadolu'da İzmir'in işgalinden sonra Yunanlılara karşı başlatılmıştır.

Ekleyen : dersimiz.com