Yaratıcı Drama Süreçlerinde Kullanılan Tekniklerden Bazıları

YARATICI DRAMA SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNİKLERDEN BAZILARI

 

Oyun: İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri oyun oynamasıdır. Yaratıcı dramada oyun belli kuralları olan eğlenceli etkinlikleri içerir. Kurallara uymayan için oyuna bir süre devam etmek söz konusu olmayabilir. Oyun yeteneği insanın düş gücü ile gelişir. Yaşam boyu yapılan, düşlenen, söylenen her şeyde oyunsu öğeler vardır.

 

Rol oynama: Bir grup önünde gruptan seçilen üyelerin bir konuyu canlandırması etkinlikleridir. Bu sırada rol oynayan kişi bir başkası gibi hissetmeye, onun gibi düşünmeye onun gibi davranmaya çalışır.

Rol oynarken dikkat edilmesi gerekenler : Rolden hiçbir biçimde çıkılmamalıdır. Abartı, klişe ve bayağılıktan uzak durulmalıdır. Başka kişi yada kişilerin rolleri çalınmamalı ve biri konuşurken abartılı devinimlerde bulunmamalıdır.

 

Doğaçlama: Bir yazılı metini değil zihinde canlananı oynama demektir. Kesinleşmiş evreleri olmayan özgün bir süreçtir. Herhangi bir olayı, durumu, anı düşünmeden yaşama ve olay, durum bittikten sonra nasıl yaşadığımızı düşünmek gibi bir durum söz konusudur. Doğaçlamada doğallık ve içtenlik önemlidir. Büyük bir yaratıcı potansiyeli harekete geçirdiğinden, kişiyi özgürleştirdiğinden, kişinin bakış açısını ve kendini ifade etme yeteneğini geliştirdiğinden doğaçlama tahmin edilemez bir değerdedir.  Diğer yandan katılımcıların sözcük dağarcığının gelişmesine, akıcı ve anlamlı konuşmalarına katkı sağlamaktadır. Doğaçlama konuları genellikle yaşanmışlıklardan çıkarılır. Bu yolla oyuncular kendi kişisel dünyalarının bilincine varırlar. Her doğaçlama bir rol oynamayı içerir ama her rol oynama doğaçlamayı içermeyebilir. Çünkü tiyatro, sinema gibi canlandırmalarda doğaçlamaya dayanmayan rol oynamalar da vardır.

 

Doğaçlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Doğaçlamalar boyunca amaç akıldan hiç çıkarılmamalıdır.
  • Öğrenci dikkatin karşısındaki diğer öğrenciye vermeli, kendisini izleyenler varsa onlarla hiç ilgilenmemelidir. İzleyicilerin ne düşündüğü değil, verilen durumun dürüstçe canlandırılması önemlidir.
  • Doğaçlama içinde tutarlılık önemlidir. Bir öğrenci evli olduğunu söyleyip sonra onunla uyuşmayan bir şey söyleyemez.
  • Doğaçlama yapan kişi için “kötü satıcı” “şaşkın arkadaş” gibi sıfatlar kullanmaktan kaçınmalıdır.
  • Öğretmenin dur dediği zamana kadar doğaçlama sürdürülmelidir.
  • Yaratıcı drama sürecinde oyunlar grubun birbiriyle iletişimini güçlendirmek ve sürece hazırlamak açısından önemli işlevler yüklenir. Rol oynamalar empati yeteneğini geliştirir, kişi başkasında kendini görür ve tanır. Doğaçlamalar ise grup etkinliklerinin can alıcı noktalarını oluşturur.

 


Kaynakça:
Eğitimde Yaratıcı Drama / Prof. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü / Prof. Tülay Üstündağ


Ekleyen : dersimiz.com