Zaman ve Takvim (Özet)

ZAMAN VE TAKVİM

Takvimin tanımı: Zamanı yıllara, aylara, günlere bölme metodudur.

Not: İnsanlar zamanı ölçmek için Güneş'i ve Ay'ı kullanmışlardır.

Güneş Yılı: Dünyamızın güneş etrafında bir kez dolanımı ile geçen süredir.  (365 gün 6 saat)

Ay Yılı: Ay’ın dünya etrafında 12 kez dolanımı ile geçen süredir. (12x29.5 gün=354 gün)

 

Not 1: Şimdi kullandığımız Milat Takvimi 365 gün 6 saatlik güneş yılını kullanır. Hâlbuki dini bayram ve günlerimiz 354 günlük Ay yılını kullanır bu iki takvim arasındaki 11 günlük farktan dolayı dini bayram ve günlerimiz her yıl 11 gün önce gelir.

 

Not 2: Ay yılı esaslı takvimi ilk olarak Sümerler, Güneş yılı esaslı takvimi ilk olarak Mısırlılar kullanmışlardır.

 

Not 3: Her ulus kendi hayatlarını etkileyen önemli olayları takvimlerine başlangıç olarak almışlardır örneğin:

Yunanlılar: İlk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776

Romalılar: Roma şehrinin kuruluşu MÖ 753

Hristiyanlar: Hz.İsa’nın doğumunu

Müslümanlar: Hz.Muhammed’in  Mekke’den Medine’ye göçünü (Hicret) 622

 

TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER

12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri, Celali, Rumi ve Miladi Takvimleri.

 

12 Hayvanlı Türk Takvimi:

 • Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
 • Güneş yılını esas alır.
 • Her yıl bir hayvan adıyla ismlendirilmiştir. (sıçan, sığır, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, it, domuz)
 • 21 Mart takvim başlangıcıdır ve Türkler tarafından Bahar Bayramı (Nevruz) olarak kutlanmıştır.
 • Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Çin, Moğol ve Tibetliler tarafından kullanılmıştır ve bugün de Orta Asya’daki Türklerin bazıları tarafından kullanılmaktadır.

 

Hicri Takvim:

 • Hz.Ömer döneminde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Ay yılını esas alır.
 • Hicret olayını başlangıç alır (622).
 • Türkler Müslüman olduktan sonra Hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır.
 • Günümüzde dini gün ve ayların belirlenmesinde kullanılmaktadır.

 

Celali Takvimi:

 • Büyük Selçuklular döneminde Melikşah’ın emriyle Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır.
 • Güneş yılını esas alır.
 • Adını Melikşah’ın diğer adı olan Celaleddin’den almıştır.
 • Melikşah’ın ölümüyle terk edilmiştir. d e r s i m i z . c o m

 

Rumi Takvim:

 • Osmanlılar tarafından hazırlanmıştır.
 • Güneş yılını esas alır, Hicret başlangıcıdır.
 • Bizans takviminden yararlanılarak yapıldığından Rumi adını almıştır.
 • Miladi Takvimin kabulüyle kaldırılmıştır.

 

Miladi Takvim:

 • Milat doğum anlamındadır. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç olarak almıştır.
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • Ülkemizde bu takvim 1925 yılında kabul edilmiştir.
 • Bu takvimde İsa’nın doğumundan önceki olaylar M.Ö veya İ.Ö olarak, İsa’dan sonraki olaylar M.S. veya İ.S. olarak belirtilir.

 

Miladi Takvimin Oluşumu

Mısırlıların bulduğu güneş yılı esaslı takvimi Batıya taşıyan İyonyalılar olmuştur. İyonyalılardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler

Roma İmparatoru Jül Sezar tarafından düzenlenerek Jülyen Takvimi adını almış en son Papa XIII. Gregoryen  tarafından düzenlenerek Miladi takvim adını almıştır. Bu takvimin diğer adı Gregoryen Takvimidir.

 

Takvimlerin birbirine çevrilmesi (Rumi-Miladi-Hicri)

Rumi yıl + 584 yıl = Miladi yıl - 584 = Rumi yıl

Hicri yıl + 579 yıl = Miladi yıl - 579 = Hicri yıl

Hicri yıl + 5 yıl = Rumi yıl - 5 yıl = Hicri yıl


Ekleyen : Sedat Kınayı