2-5-Mondrostan Sonra Kurulan Milli Cemiyetler ve Zararlı Cemiyetler

 GELDİKLERİGİBİ GİDERLER…

 

Mondrostan Sonra Kurulan Cemiyetler

 

I. Zararlı Cemiyetler :

A) Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler:

 

zrcmyt

 

Mavri Mira Cemiyeti: Rumlar Kurmuştur. Batı Anadolu Ve Trakya'yı Yunanistan'a Dâhil Etmek İstemişlerdir. Yunan Kızıl Haçı, Fener Rum Patrikhanesi, Okullardaki İzci Teşkilatları Ve Diğer Rum Cemiyetleriyle İşbirliği İçindedirler.

 

Pontus Cemiyeti: Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Ortadan Kaldırdığı Trabzon Rum İmparatorluğunu Yeniden Kurmak İçin Çalışmalar Yapmıştır.


Hınçak Ve Taşnak Cemiyeti: Çukurova'dan Trabzon'a Çizilen Bir Hattın Doğusunda Kalan Bütün Topraklarda Bir Ermeni Devleti Kurmak İçin Çalışmalar Yapmışlardır.

 

B) Türkler Tarafından Kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:
İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngilizlerle İyi Geçinerek Ülkeyi En Az Zararla Kurtarmak İsteyen Ve İngiliz Mandasını Savunan Bu Cemiyete Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Gibi Kimseler De Üyedir.

İslam Teali Cemiyeti: Halifeye Ve İslamiyet'e Kesin Bağlılıkla Kurtuluşun Gerçekleşeceğine İnanmışlardır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan Mandasını Savunmuşlardır.

Kürt Teali Cemiyeti: Doğu Anadolu'da Bağımsız Bir Kürt Devleti Kurmak İçin Kurulmuşsa Da Halkın Fazla Desteğini Alamamıştır.

Hürriyet Ve İtilaf Fırkası: 20. Y.Y. Başlarında İttihat Terakkiye Muhalif Olarak Kurulmuş Mondros'tan Sonra Da Milli Mücadeleye Karşı Faaliyet Sürdürmüştür.

 

2. Milli Cemiyetler :

Trakya-Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti: Trakya Ve Çevresini Özellikle Mavri Miranın Faaliyetlerine Karşı Korumak Amacıyla Kurulmuştur. İlk Kurulan Cemiyettir.

 İzmir Müdafaa-İ Hukuk -I Osmaniye Cemiyeti: Batı Anadolu'yu Rumlara Karşı Korumak Amacıyla Kurulmuştur. İzmir'in İşgali Sonrası Anadolu'ya Milli Mücadele İçin Cephane Taşımışlardır.

 Trabzon Muhafaza-İ Hukuk-I Milliye Cemiyeti: Rum Pontus Cemiyetine Karşı Faaliyet Gösteren, Trabzon Ve Çevresini Korumaya Çalışan Cemiyettir.

 Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova Bölgesini Ermenilere Ve Fransızlara Karşı Savunmak Amacıyla Kurulmuştur.

 Redd-İ İlhak Cemiyeti: İzmir'in Yunanlılarca İşgaliyle Beraber İlhakı Önlemek Amacıyla Kurulmuştur. İşgallere Karşı Fiilen Karşı Koymuşlardır.

 Anadolu Kadınları Müdafaa-İ Vatan Cemiyeti: Merkezi Sivas Olmak Üzere Kurulmuş Ve Kısa Sürede Bütün Vatana Yayılmıştır. İşgalleri Protesto Ettikleri Gibi Milli Mücadele'ye Para Ve Mal Yardımı Sağlamışlardır.

 Milli Kongre Cemiyeti: Türk Halkının Haklılığını Basın Yoluyla Dünya Kamuoyuna Duyurmayı Amaçlayan Bir Cemiyettir. Silahlı Direnişi Düşünmemiştir.

Vilayat-I Şarkiye Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu'da Ermeni Devletinin Kurulmasına Engel Olmak Amacıyla Ortak Savunma Kararı Almış Bir Cemiyettir. dersimiz.com

Not-1: Cemiyetlerin Hemen Hepsinin Kuruluşunda Dayandıkları Nokta Wilson İlkeleridir.

Not-2: Milli Cemiyetler Kendi Bölgelerini Kurtarmak İçin Kurulmuş, Sivas Kongresinde Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti Adı Altında Birleşmişlerdir.

Not-3: Milliyetçilik Ve Bağımsızlık Amacıyla Mondros Mütarekesi'nden Sonra Kurulmuşlardır.

Not-4: Başlangıçta Basın-Yayın Yoluyla Mücadeleyi, Gerekirse Silahlı Direnişe Geçmeyi Amaçlamışlardır.

 

Kuvay-i Milliye


Ekleyen : notbak.com