2-6-Ve Milli Mücadele Başlıyor...

VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR…

Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru'yla hareket etmiştir. Bandırma Vapur'unda Mustafa Kemal Paşa, 22 kurmay, 25 er ve erbaş, 8 kâtip müşavir, 21 gemi personeli olmak üzere 76 kişi bulunmaktaydı.

 

Mustafa Kemal Paşa neden Samsuna gitmiştir?

1919 yılı başlarında İngilizler, Türklerin Rumlara karşı geliştirmiş oldukları direnişlerden rahatsız olmaya başlamışlardı. Damat Ferit Paşa, Sadrazam olduktan sonra sorunun çözümü için yollar aramaya başlamıştı. 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, Samsun'a, görev bölgesindeki iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak, vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan kaldırmak üzere gönderildi. 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. İngilizlerin denetiminde olan Samsun'da milli mücadele hareketi için istediklerini gerçekleştiremeyeceğini anlayan Mustafa Kemal, 25 Mayısta Havza'ya geçti.

 

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919): Mustafa Kemal; Havza'da, milli bilincin uyanması ve İtilaf devletlerinin Türk halkının tepkisini görmesi için İzmir'in işgalini protesto eden bir miting düzenledi. Bu tür mitinglerin tüm yurtta da yapılmasını istedi.

Miting: Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.

 

Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919):

Maddeleri:     
- Vatanin bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. ( Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir.)
- İstanbul'daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. dersimiz.com
- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Kurtuluş savaşının yöntemi ve amacı belirtilmiştir.)
- Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklı sesini dünyaya duyurmak için, her türlü etkiden uzak milli bir kurulun toplanması gereklidir.
- Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.
- Bu amaçla bütün illerden, milletin güvenini kazanmış üçer delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
- Bu durumun milli bir sır olarak saklı tutulması lazımdır.

 

 Amasya Genelgesi'nin Önemi:
● 
İlk  defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
●   İlk  defa  kurtuluş savaşının gerekçesi, yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
●   İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.
●   İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
●   İlk defa  İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
●   İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.
NOT: M. Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra  8 Temmuz 1919'da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır.

 

Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)

Önemi:

 

Sivas Kongresi (4 -11 Eylül 1919)

 

Önemi:


Ekleyen : notbak.com