4-12: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

KUBİLAY OLAYI (MENEMEN OLAYI) 23 ARALIK 1930
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından cesaret alan bazı rejim düşmanları inkılâplara karşı tepki göstermeye başladı.
Derviş Mehmet adında bir kişi Menemen'de ayaklandı. Halkı etrafına topladı. Bu ayaklanmayı askerleriyle bastırmaya çalışan Asteğmen Kubilay isyancılar tarafından öldürüldü, ilçede sıkıyönetim uygulanarak isyancılar yakalandı ve gerekli cezaya çarptırıldılar
Sonuçları:
● Bu olayla çok partili hayata geçişin Türkiye'de henüz gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldı. (Ancak 1946 yılında çok partili hayata geçilebildi.)

 

BİR CUMHURİYET KENTİ
 M. Kemal Ankara'nın Cumhuriyete yakışır bir şehir olması için çabalar harcamıştır. Ankara'da fakülteler Üniversiteler kurulmuştur. 1928 yılında şehrin planlı gelişmesi için yarışma düzenlemiştir. Yarışmayı  Alman Mimar Hermann Jansen (Herman Yansen) kazanmıştır. Ankara'nın gelecek 50 yılı düşünülerek 300 bin nüfuslu şehir planı yapmıştır. Ankara'yı bahçelerle yeşilliklerle kaplı bahçe şehir olarak planlamıştır.

 

ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE YOLUNDA
Osmanlı zamanında kurulan Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) çağın gereklerine uygulanması için M. Kemal  İsviçreli bilim adamı Malche'den rapor istemiş.
● 1 Kasım 1933'te Mecliste üniversite reformlarını açıklamış bu doğrultuda Darülfünun yerine modern eğitime uygun olan İstanbul Üniversitesi açılmıştır. İstanbul Üniversitesi tıp, hukuk, fen ve edebiyat fakültesi ve sekiz enstitüden oluşmaktaydı. Dışarıdan getirilen öğretim üyeleri ile de modern ve bilimsel eğitim başlatıldı. İstanbul Üniversitesi kendinden sonra açılacak üniversiteler örnek oldu.

 

DEVLET TOPLUM EL ELE
Milli Mücadelen çıkan halkın sağlık sorunlarını çözmek için 1892'de kurulmuş aşı evleri kaldırılarak Hıfzıssıhha enstitüsü kuruldu.
İlk  Hıfzıssıhha enstitüsüne sağlık bakanı Refik Saydam'ın adı verildi. dersimiz.com
●  Verem o önemde yaygın bir hastalıktı. Bu amaçla: 1923'te İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti; 15 ağustos 1924'te İstanbul'da Sanatoryum; 1925'te Veremle mücadele için ilk Dispanser; 1927'de İstanbul Veremle Mücadele Cemiyeti; 1930'da "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" çıkarıldı.    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile veremlilerin ihbar edilmesi ve önlem alınması ile ilgili kanundur.
● Behçet hastalığını ilk kez 1937 yılında Hulusi Behçet tanımladığı için hastalık onun adıyla anılır.
● Kurulan diğer kurumlar: Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Dernekleri, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal kuruluşlar kuruldu.

 

MODERN TARIMIN  DOĞUŞU
Tarım milli ekonominin temeli kabul ediliyordu. Bu alanda gelişme sağlamak için köylünün durumunu iyileştirmek gerekiyordu. Bu amaçla yeni kurulan devlet şu tedbirleri aldı.
Aşar vergisi kaldırılarak köylünün ekonomik bakımdan rahatlaması sağlandı. (1925)
● Köylüye ucuz kredi vermek amacıyla Ziraat Bankası kuruldu.
● Tarım Kredi Kooperatifleri kurularak kooperatifleşme sağlandı.
● Üretimi artırmak amacıyla tohum ıslah çalışmaları yapıldı.
● Ziraat enstitüsü ve Ziraat fakülteleri açıldı.


Atatürk Orman Çiftliğinin Kuruluş amacı:
Örnek çiftlik kurarak çiftçilere örnek olmak.
● Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak.
● Ankara Yüksek Ziraat Okuluna gelecek gençlere staj yaptırmak.
● Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak.  

 

AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞLER YAPTIK
Mustafa Kemal Cumhuriyetin 10. Yılında yaptığı konuşmada kısa zamanda ne kadar büyük işler yaptığını Onuncu Yıl Nutku'nda dile getirmiştir. Konuşmasında ülkemizin kısa sürede toparlanıp gelişmekte olduğunu ve ülkemizin hedefinin çağdaş uluslar seviyesine çıkması gerektiğini vurgulamıştır.


Ekleyen : dersimiz.com