5.2.3: Başlıca İbadetler

BAŞLICA İBADETLER

              Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:“İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah bulunmadığını Hz. Muhammed’in (s.a.v.)O’nun kulu ve elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, oruç tutmak.”

Farz olan bazı ibadetler: Namaz  Oruç  Zekât  Hac

 

Namaz 

Namaz,  Müslümanlara farz olan ibadetlerin başında gelir.  Namaz kılan biri,

1. Kulluk vazifesini yerine getirir.

2. Verdiği nimetler için Allah’a şükreder.

3. Allah’tan yardım diler.

4. Günahları için affını ister.

*Namaz kimlere farzdır?  Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümanın namaz kılması farzdır.     “… Namazı kılın zekâtı verin…” (Hac suresi, 78.ayet)

 

Oruç

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar herhangi bir şey yiyip içmemektir.

*Oruç kimlere farzdır? Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve sağlıklı Müslümanlara Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı…” (Bakara suresi, 183.ayet)

 

Hac

        Hac dinen zengin sayılan ve gerekli şartları taşıyan kimselere farz bir ibadettir. Hac, Kâbe’yi ihramlı olarak tavaf etmek, Arafat’ta vakfeye durmak ve diğer kutsal yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmek suretiyle yapılır.

*Hac kimlere farzdır? Akıllı, ergenlik çağına girmiş, ekonomik durumu uygun, sağlıklı Müslümanların ömründe bir defa hacca gitmeleri farzdır.

“… Gücü yetenlerin o evi(Kabe’yi) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”(Âl-i İmran suresi,97. Ayet)

 

Zekât  

            Zekât; dinen zengin olan Müslümanların, sahip oldukları mal ve paranın belli bir miktarını ihtiyacı olan kimselere vermesidir.

* Zekâtı kimlere farzdır? Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve dinen zengin olan Müslümanların yılda bir defa mallarından belli bir miktarı zekât olarak vermeleri farzdır.

Namazı kılın, zekâtı verin; kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. Ayet)


Ekleyen : ZAFER BULAÇ