5.2.4: Camiyi Tanıyalım

CAMİYİ TANIYALIM

         İbadet etmek amacıyla yapılan yerlere mabet denir. Müslümanların mabetlerine cami veya mescit denir. Camiler, Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri ve ibadet ettikleri yerlerdir.  Müslümanlar tarih boyunca camilerin yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına çok önem vermişlerdir.

        Peygamber Efendimiz döneminde Medine’de inşa edilen Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi) ibadet merkezi olmanın yanında   * Müslümanların islamı öğrendiği okul   * Hz. Peygamberin evi  * Müslümanların savaş-barış gibi toplumu ilgilendiren konuları karara bağladıkları meclis  * Kimsesizlerin barındığı ve eğitim öğretim gördüğü suffe olarak da faaliyet göstermiştir.

 

Caminin bölümleri

Mihrap: Cami ve mescidlerde kıble yönünü gösteren girintili kısımdır. İmam cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur.

 

Minber: Camide Cuma ve bayram namazlarında imamın cemaate o güne ilişkin konularla hitap etmek için çıktığı merdivenli, yüksekçe yerdir.

 

Vaaz kürsüsü: Caminin içinde vaaz verip cemaati dinî konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe bölümdür.

 

Minare: Caminin dışında, hemen yan tarafında bulunan ince ve yüksek yapı. Minarede ezan okunur.

 

Kubbe: Camilerin yarın küre şekline benzeyen tavan bölümleri.

 

Şadırvan: Camilerin bahçesinde bulunan ve Müslümanların abdest aldıkları bölüm.

 

Cami görevlileri

İmam: İmamlar camiye gelen cemaate namaz kıldırmakla görevlidirler. Aynı zamanda Cuma ve bayram namazlarında minbere çıkıp hutbe okurlar.

 

Müezzin: Namaz vaktinin girdiğini bildirmek için ezan okuyan, namaz esnasında kamet getiren görevlilere denir.

 

Vaiz: Camilerde cemaati dinî konularda bilgilendiren ve insanlara dinî konuşma yapan görevli.


Ekleyen : ZAFER BULAÇ