6.Sınıflar Müzik Dersi Ders Notları

6.SINIFLAR MÜZİK DERSİ DERS NOTLARI

MÜZİK: Duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır.

Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesi ile başlar.

KORO: Müzik eserlerinin toplu bir şekilde seslendirilmesine denir.

SOLO: Müzik eserlerinin tek bir kişi tarafından çalınıp söylenmesine  denir.

ANONİM: Yaratıcısının adı bilinmeyen müzik eserleridir.

TENOR: İnce erkek sesine verilen isimdir.

BAS: Kalın erkek sesine verilen isimdir.

SOPRANO: İnce kadın veya çocuk sesidir.

ALTO: Kalın kadın sesine verilen isimdir.

MİLLİ MARŞ: Özlü dizeleriyle bir ulusun, yurt ve bayrak sevgisini, özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık tutkusunu yansıtan marştır.

İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli marşıdır. Marşın sözlerini Mehmet Akif ERSOY yazmış, bestesini Osman Zeki ÜNGÖR yapmıştır.

İstiklal Marşı Söylerken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:İstiklal Marşı başlamadan evvel kılık kıyafetimize çeki düzen vermeliyiz.Başımızda şapka bulunuyorsa çıkarmalıyız.Sessiz ve ciddi bir şekilde İstiklal Marşının başlamasını beklemeliyiz.Komut verildiğinde hazır ol vaziyetine geçmeliyiz.İstiklal Marşını söylerken gözümüzle bayrağımızı takip etmeliyiz.Gür bir sesle söylemeliyiz. Kapalı alanlarda İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkarak marşı yöneten kişiyi takip etmeliyiz.Rahat komutunu duymadan yerimizden ayrılmamalıyız.İstiklal Marşı söylerken ve dinlerken herhangi bir şeyle meşgul olmamalıyız.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR:

atamzk

NOTA BİLGİSİ
NOTA: Bir müzik sesini betimlemeye yarayan işarete nota denir.
Başlıca notalar ve porte üzerindeki yerleri:

8mzk

PORTE: Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş paralel çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir. Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır.

SOLFEJ: Bir eserin  notalarının ses ve süreleriyle okunmasıdır.

8mzik

SES DEĞİŞTİRİCİLER: Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara yazılır.

Önüne geldiği sesi  yarım ses incelten ses değiştirici işarete  Diyez  denir.
Önüne geldiği sesi  yarım ses kalınlaştıran ses değiştirici işarete  Bemol  denir.                                 
Notayı doğal haline dönüştüren  işarete  Naturel denir.


Ekleyen : Serpil Güler