8. Sınıf 2. Ünite Sınava Hazırlık Soru Cevap Çalışma Konuları -1(D.K.A.B)

HAC  NEDİR? İmkanı olan Müslümanların  zilhicce ayında,  ihram giyerek, arafatta vakfe yaparak, ve Kabeyi tavaf ederek yaptıkları farz ibadete hac denir.  (Hac hem mali hem de bedeni  bir ibadettir.Durumu iyi olan her müslümanın ömründe  bir kere Hac'ca gitmesi farzdır)
 

HACCIN FARZLARI NELERDİR? 1-İhrama girmek , 2-Arafat'ta Vakfe Yapmak, 3-Kabe'yi Tavaf  Etmek
 

HACCA GİTMENİN ŞARTLARI (FARZLARI) NELERDİR? 1-Müslüman olmak. 2-Akıllı olmak. 3-Ergenlik çağına girmiş olmak. 4-Özgür olmak.  5-Ekonomik durumu  yeterli  olmak. Hacca gidecek kişinin borçlu olmaması, kendisinin ve ailesinin yeme, içme ve  barınma  ihtiyaçlarını karşılamış olması.(Bu ihtiyaçlara asli ihtiyaçlar denir) 7-Yol güvenliği bulunmalı, yolda savaş bulaşıcı hastalık gibi güvenlik sorunu olmamalıdır
 

İHRAM NEDİR? Hac ve Umre yapacak Müslüman erkeklerin bürünmesi,  giymesi  gereken iki parçadan oluşan  dikişsiz beyaz  örtüye ihram denir. Kadınlar  için de ihram geçerlidir ancak onlar normal elbise ve kıyafetlerini  değiştirmezler Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler fakat yüzlerini açık bırakırlar.
 

İHRAM GİYMEK NEYİ TEMSİL EDER? Hacda İhram: Allah katında herkesin eşit olduğunu, makam, mevki, para ve zenginliğin geçerli olmadığını,  İnsanın tüm dünyalıklardan benliğini temizleyerek Allah'a  acziyetini, bildirdiğini kendini  Allah'a adadığını temsil eder.
 

MİKAT NE DEMEKTİR? Hac yapacak kişinin Mekke yakınlarında  ihramsız geçmemesi gereken sınıra mikat denir. Meke'de Mikat sınırına gelen kişinin kesinlikle ihrama bürünmesi  gerekmektedir.
 

TAVAF NEDİR: Kabe sol tarafımızda kalacak şekilde, Hacer-i Esved-in bulunduğu hizadan başlayıp,  belirli dualar okuyarak Kabe'nin etrafını yedi kere dolaşmaya tavaf denir. Kabe'nin etrafında her bir dönüşe de ŞAVT  denir. Yedi ŞAVT  bir tavaf eder.
 

VAKFE NE DEMEKTİR: Durmak demektir. Kurban bayramından bir gün önce yani arafe günü Mekke'nin doğusunda bulunan  Arafat dağında  güneş tam tepe noktasına gelip batıya yönelmesi ile beraber başlar ve güneş batıncaya kadar Arafat dağında beklenilir. Arafat'ta Vakfe Yapmak, bütün insanların mahşerde toplanmasını, ilahi mahkemenin kurulmasını, hesabın verilmesini temsil etmektedir.
 

SAY NE DEMEKTİR:  "Say" kelimesi; koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Hac ve umrede Kâbe'nin doğu tarafındaki "Safa" tepesinden başlayarak "Merve" ye dört gidiş, Merve'den Safa'ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasında ki  yedi defa yapılan gidiş-gelişe, SAY denir.  Safa ile Merve arasındaki bu yürüme alanı yaklaşık 400 metre uzunluğundadır, bu yürüme alanına MESA denir. Sa'y yapmak vaciptir. Sa'yin aslı, Hz. Hacer'in henüz kendisini emmekte olan oğlu Hz. İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hatırasına dayanmaktadır.  
 

UMRE NE DEMEKTİR: Hac mevsimi dışında yılın herhangi bir zamanında Kabe'yi ve kutsal yerleri ziyaret etmeye Umre denir.
 

HAC VE UMRE ARSINDA NE FARK VARDIR:1-Hac farzdır, Umre sünnettir. 2- Hac ibadeti sadece zilhicce(Kurbanın kesildiği ay) ayında yapılır. Umre ise hac mevsimi dışında her zaman yapılabilir.
 

KABE NEDİR: ALLAH'ın evidir, Mekke'dedir.  Kabe, Müslümanların kıblesidir. Beş vakit namazlarımızda ve diğer namazlarımızda KABE'ye doğru yöneliriz. Bir rivayete göre Hz. Adem tarafından yapılmış daha sonra Hz İbrahim ,oğlu İsmail'le beraber tekrar inşa etmiştir. KABE'yi çevreleyen alanın bulunduğu mescide,  Mescid-i Haram denir. (Saygı ve hürmet gösterilmesi gereken mescid anlamına gelmektedir).Peygamber efendimizin kabri  ise, Medine'dedir. Kabrinin bulunduğu mescide: Mescid-i Nebi  yada  Mescid-i Nebevi denir
 

HACCIN İNSANIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR(HAC YAPMAK İNSANA NE KAZANDIRIR):

1-Hac, insanlar arasında ayırımın olmadığını tüm insanların eşit olduğunun bir ifadesidir. Birlikte hac yapan insanlar ALLAH'ın katında herkesin eşit olduğunu anlar.

2-Hac insanları küçük görmeme, onlar arasında ayrım yapmama bilincini geliştirir ve tüm insanlara eşit davranır.

3- Hac ve Umrede dünyanın dört bir tarafından değişik ırk, renk  ve ulustan yüz binlerce insan aynı amaç için bir araya gelirler ve ALLAH'a yönelmenin mutluluğunu yaşarlar. Birbiriyle konuşur, tanışır ve dost olurlar. Bu da aralarında sevgi ,saygı, kardeşlik birlik ve beraberliğin oluşmasına katkıda  bulunur.

4- Hac, mü'minlerin samimi bir şekilde Allah'a yönelerek tövbelerinin kabul edilmesine ve günahlarının bağışlanmasına neden olur. Kutsal yerleri görmek, insana manevi bir heyecan vererek dini duyguları kuvvetlendirir.

5-  Hac ibadeti kişiye; ülkesine döndükten sonra , nefsine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı yapmakla zorunlu olduğu bir takım sorumluluklar yüklenmesini sağlar, düzenli ve disiplinli yaşama bilinci kazandırır. Davranış ve hareketleriyle başkalarını üzmemeye çalışır. Kul hakkına saygı duyar. Hac'dan önceki yaşantısında var olan uygunsuz ve kötü davranışları bir daha yapmamasını sağlar.
 

KURBAN NE DEMEKTİR: Zilhicce ayında belirli nitelikleri olan hayvanı , belirli günlerde kesmeye kurban denir.Vaciptir
 

KURBAN HANGİ GÜNLERDE KESİLİR: . Kurban bayramı dört gün olmasına rağmen ilk üç gün kurban kesilmek zorundadır.
 

NİÇİN KURBAN KESERİZ: "Kurban" Allah'a yakınlaşmayı  sağlayan VACİP bir ibadettir. Maksadı Allah'a yakınlaşmak kişinin en sevdiği şeyi (Hz İbrahim'in oğlu İsmail'i feda etmesi gibi) Allah'a feda edebilecek derecede yüksek takva sahibi , samimi bir kul olduğunu sembolle ifade etmesidir.
 

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLİR: 1-Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlardan kesilir(Bir yaşını doldurmuş olması gerekir. 2-Sığır, manda gibi büyükbaş hayvanlardan kesilir(İki yaşını doldurmuş olması gerekir)3-Deveden Kurban kesilir(Beş yaşını doldurmuş olması gerekir). Koyun, keçi gibi hayvanını ancak bir kişi kesebilir ama sığır, manda ve deve hayvanını  yedi ortak kesebilir. notbak.com
Not: Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek gibi kümes hayvanlarından kurban olmaz.
Not: Kurban olacak hayvanın yaşını doldurmuş olması, organlarının sağlam, vücudunun sağlıklı olması gerekir.Kurban kesilirken kurban hayvanının kıbleye doğru yatırılması, muhakkak besmele çekilerek ve tekbirlerle  ve hayvana acı, ızdırap, eziyet verilmemesi, kötü muamele yapılmadan kesilmesi gerekmektedir.
 

KURBAN KESMENİN BİREYE VE TOPLUMA FAYDALARI NELERDİR: Toplumumuzda sadece yılda bir kez , Kurban Bayramında et yiyebilen fakir ve yoksullar vardır. Kurban kesildikten sonra  üç parçaya ayırırız, bir parçasını evde bırakır,ikinci parçasını komşulara ve misafirlere ikram ederiz, üçüncü parçasını da yoksul ve fakirlere dağıtırız.Böylece kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularımız gelişir, yapılan yardımla zengin ve fakir arasında bağlar güçlenir,toplumsal dayanışmaya katkıda bulunur                                           
Hazırlayan: Murat ŞEN (D.K.A.B) Öğrt. Kocaali-SAKARYA


Ekleyen : Murat ŞEN