8.Sınıflar Müzik Dersi Ders Notları

8.SINIFLAR MÜZİK DERSİ DERS NOTLARI

MÜZİK:Duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır.

Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesi ile başlar.

KORO: Müzik eserlerinin toplu bir şekilde seslendirilmesine denir.

SOLO: Müzik eserlerinin tek bir kişi tarafından çalınıp söylenmesine  denir.

ANONİM:Yaratıcısının adı bilinmeyen müzik eserleridir.

TENOR: İnce erkek sesine verilen isimdir.

BAS: Kalın erkek sesine verilen isimdir.

SOPRANO: İnce kadın veya çocuk sesidir.

ALTO: Kalın kadın sesine verilen isimdir.

 

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ:
Geleneksel Türk Sanat müziği  üç türden oluşur.Bunlar 1) Fasıl  2) Tasavvuf(dini müzik3) Mehter' dir.

FASIL:  Sözlü ve sözsüz eserlerden oluşur.Fasıl müziğini çalana SAZENDE, söyleyene HANENDE denir.

TASAVVUF(Dini Müzik): Dini duyguların ezgilendirilmesidir.

MEHTER: Osmanlı devletinde savaşan askerleri coşturmak,cesaretlendirmek amacıyla vurmalı ve üflemeli çalgılardan oluşan topluluğun çaldığı eserlerden oluşan  türdür.

GAZEL: Fasıl müziğinin giriş bölümünde sözlü olarak okunan doğaçlama ezgilere  gazel  denir.

ŞARKI: Geleneksel Türk sanat müziğinin sözlü olan eserlerine  gazel  denir.

SAZ SEMAİSİ: Fasıllarda son olarak seslendirilen bölüme  saz semaisi  denir.

TAKSİM: Fasıl müziğinde giriş bölümünün saz sanatçısı tarafından doğaçlama çalınmasına taksim denir.

PEŞREV: Fasıl müziğinin ikinci bölümünde çalınan saz eseri türüne  peşrev denir.

 

NOTA BİLGİSİ :

NOTA: Bir müzik sesini betimlemeye yarayan işarete nota denir.

Başlıca notalar ve porte üzerindeki yerleri:

8mzk

PORTE: Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş paralel çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir. Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır.

SOLFEJ: Bir eserin  notalarının ses ve süreleriyle okunmasıdır.

8mzik

 

SES DEĞİŞTİRİCİLER: Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara yazılır.

Önüne geldiği sesi  yarım ses incelten ses değiştirici işarete  Diyez  denir

Önüne geldiği sesi  yarım ses kalınlaştıran ses değiştirici işarete  Bemol  denir

Notayı doğal haline dönüştüren  işarete  Naturel denir


Ekleyen : Serpil Güler