Akraba Evliliği Neden Sakıncalı ?

 İnsanda her özellik yada karakteri belirleyen bir çift gen vardır bunların biri anneden diğeri de babadan gelir. Bir özellik bakımından bir sağlam, birde hatalı gen taşıyan kişilere taşıyıcı denir. Kısa parmaklık, gece körlüğü, göz kusurları gibi hastalık genleri çekiniktir. Ancak anne ve babadan aynı genler alınırsa ortaya çıkar. Yani iki çekinik gen birleşirse o hastalık ortaya çıkar.
Akrabalar arasında evlilik sakıncalıdır. Çünkü akrabalarda aynı genleri taşıma ihtimali fazladır. Bu nedenle hastalığı taşıyan çekinik genlerin bir araya gelme olasılığı artar. Bu nedenle evlilikten önce muhakkak gen testi yaptırılmalıdır.
Renk Körlüğü: Kırmızı ve yeşil rengi ayırt edememe hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyan gen Xr şeklinde gösterilir. Xr ise hastalığı taşımayan gendir.

Dişi                       Erkek
XRXR Normal         XRY Normal
XRXr Taşıyıcı         XrYRenk körü
XrXr Renk körü

ÖRNEK: Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın doğacak çocuklarının renk körü olma olasılığı nedir ?
XRXr Taşıyıcı anne
XrY Renk körü baba
                       XrXr                XrY
                        Taşıyıcı anne       Renk körü baba

    XRXr                 XRY              XrXr               XrY
Taşıyıcı kız       Normal erkek      Renk körü kız       Renk körü erkek

Çocukların %50 si renk körüdür.
Hemofili : Kanın geç pıhtılaşması yada hiç pıhtılaşmaması hastalığıdır. Çoğunlukla erkeklerde görülen bir hastalıktır. Eğer bozuk gen her iki X kromozomunda bulunuyorsa dişide de görülür. Ancak bu durumda hasta ya ölü doğar yada kısa süre sonra ölür.
Hemofili hastalığını taşıyan gen Xh
Hemofili hastalığını taşımayan gen XH şeklinde gösterilir.

Dişi                        Erkek
XHXH Normal        XHY Normal
XHXh Taşıyıcı        XhY Hemofili
XhXh Hemofili

ÖRNEK : Hemofili bir baba ile normal bir annenin doğacak çocuklarının hemofili olma olasılığı nedir ?

                XhY                            XHXH
      Hemofili baba                  Normal anne

  XhXH              XhXH         XHY                XHY
Taşıyıcı kız          Taşıyıcı kız     Normal erkek         Normal erkek
Çocukların hemofili olma olasılığı yoktur. ( % 0 )


Ekleyen : dersimiz.com