Almanca'da İsimlerin Çoğul Hali (Plural)

 

ALMANCA'DA İSİMLERİN ÇOĞUL HALİ (PLURAL)

 

İsimlerin tek olduğunu gösteren şekli, o ismin tekil halidir. Örneğin masa, kalem, kitap, insan gibi kelimeler ismin tekil biçimleridir. İsimlerin birden fazla olduğunu göstermek içinse ismin çoğul hali kullanılır. Örneğin, masalar, kalemler, kitaplar, insanlar gibi kelimeler çoğuldur. Türkçe'de bir tekil bir ismi çoğul isime dönüştürmek için, ismin sonuna -ler veya -lar eklerinden herhangi biri getirilir.

 

Almanca'da ise genel olarak verilebilecek belirli bir kural yoktur. Her isimin tekili ile çoğulu birbirinden bağımsız kelimeler olabileceği gibi, aynı kelimelerin hem tekil hem de çoğul için kullanıldığı da olabilir.Bazen de kelimenin sonuna bazı ekler getirilerek ismin çoğul biçimi elde edilebilir. Almanca'da çoğul yapımı için belirli kurallar verilemeyeceğine göre, kelimeler ezberlenirken mutlaka çoğullarıyla beraber ezberlenmelidir. Almanca'da çoğul yapımı için verilebilecek tek genel kural, bütün çoğul kelimelerin artikellerinin "die" olmasıdır. Tekil halde bulunan bir ismin cinsiyeti ya da artikeli her ne olursa olsun, o ismin çoğuluyla "die" artikeli kullanılır.Bu belirli artikel kullanımı için geçerlidir. Belirsiz artikellerde durum farklı olmakla beraber gayet kolaydır. Şöyle ki; olumlu-belirsiz artikeller (ein-eine) çoğulda kullanılmazlar.Bu durumda isim yalnız başına, artikelsiz olarak kullanılır. Olumsuz-belirsiz artikeller ise (kein-keine) çoğulda sadece "keine" olarak kullanılırlar.

 

Yukarıda anlatılanları örneklerle destekleyelim, örneklerle Almanca isimlerin çoğul halleri:

 

das Mädchen (kız çocuk) → die Mädchen (kız çocuklar)

der Vater (baba) → die Väter (babalar)

die Mutter (anne) → die Mütter (anneler)

 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi "der,das,die" artikelleri, çoğulda "die" olarak kullanıldı.

 

ein Bus (bir otobüs) → Busse (otobüsler)

eine Lampe (bir lamba) → Lampen (lambalar)

ein Freund (bir arkadaş) → Freunde (arkadaşlar)

ein Kellner (bir garson) → Kellner (garsonlar)

eine Mutter (bir anne) → Mütter (anneler)

 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi "ein" ve "eine" artikelleri çoğulda kullanılmazlar. Kelime tek başına kullanılır.

 

keine Lampe (bir lamba değil) → keine Lampen (lambalar değil)

kein Buch (bir kitap değil) → keine Bücher (kitaplar değil)

kein Kellner (bir garson değil) → keine Kellner (garsonlar değil)

keine Mutter (bir anne değil) → keine Mütter (anneler değil)

 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi "kein" ve "keine" çoğulda sadece "keine" olarak kullanılır.


Ekleyen : dersimiz.com