Atletizmde Disk Atma

Atletizmde Disk Atma

ATLETİZMDE DİSK ATMA

TANIMLAMA

 

İlk Safha: Atlet dairenin arka tarafında, atış istikametine ters olarak pozisyonunu alır. Bu duruşta ve dengeli olarak atma koluyla, sağa ve sola sa-vurma yapılır. Gövde ve diğer kolda bu harekete katılır.
Ayağın dönme hareketi esnasında, diğer topuk kaldırılarak ağırlık diğer bacağa aktarılır. Dönme hareketi başladığı zaman, disk en sağda ve en gerideki noktada olur.

Hareket, gövdenin alçak olduğu pozisyondan başlar. Sola dönüşte sol ayak dönüş ayağıdır. Vücut ağırlığı sola alınır ve sağ ayak diziyle sola doğru döner. Aynı zamanda da gövde dönmeye başlar (kollar ve diski de ardından sürükler.)
Şimdi dönme hareketine başlayabiliriz. Öncelikle sağ ayak yerden kaldırılır ve sol ayağın atış istikametine doğru ileri itişiyle sağ ayak bükülü vaziyette sağdan sola doğru dönme hareketine başlanır. Baş dönme istikametine bakarken, omuzlar kalçadan sonra gelirler. Sağ ayak yere konduktan sonra sol ayak sol tarafa doğru rotasyona devam ederek atış istikametine doğru yere konur.dersimiz.com

 

Son Safha: Bu safhada her iki ayak yerdeyken başlar. Gövde henüz dönmektedir ve hafifçe geriye doğru uzanmıştır. Sol bacak oldukça gergindir. Sağ diz ve kalça atış istikametinde çok hızlı olarak dönmeye devam eder. Vücudun üst kısmında bu hareketin ardından çekilir. Bu an sol kol yandan açılmaya başlar, ve sağ kol hafifçe yukarıya doğru savrulur.

 

Atış: Gövdenin, kalçanın ve omuzların öne rotasyonu tamamlandığında her iki bacakta yeri itmeye başlarlar. Sol kol ve omuz destekleme görevi yaparak kuvvetlice direnirler. Bacağın gerilmesinin tamamlanması ve sağ omuzun çekilmesinin tamamlanmasıyla sağ kol savrulur ve atış yapılır. Sonuçta sol bacak geriye savrularak dengenin korunması sağlanır.

 

DİSK ATMA KURALLARI

Disk: Diskin gövdesi ağaçtan veya diğer uygun metaryelden yapılır. (Kenarları metaldendir) genellikle diskin merkezinde çıkarılabilen ağırlık vardır. Erkeklere 2kg., bayanlar için lkg. lık disk böylece tam olarak elde edilir.
Diskin her yanı farksız olmalıdır. Erkeklerde disk çapı 219-221mm. bayanlarda 180-1S2 mm. arasındadır.

 

Atma Dairesi: Dairenin çapı, 2,50 m. dir. Daire demir, çelik veya diğer uygun metaryellerden yapılabilir ve yer seviyesinden yüksekte olmalıdır. Dairenin iç yüzeyi düz ve daire çerçevesinin üst kenarından 20 mm. alçak olmalıdır.

 

Disk Atma Kafesi: Disk dairesi, görevlilerin, yarışmacıların, seyircilerin emniyetini temin etmek için kafesle çevrilir Kafesin şekli şemada görüldüğü gibidir.Yüksekliği en azından 3,35 m. olmalıdır.

 

Atma Bölgesi: Dairenin merkezinden 40 derecelik bir açı atılacak yöne doğru belirlenir.

 

Genel Kurallar: Kurallar dairenin yüzeyine veya dairenin çevrildiği de-mirin iç yanma dokunmaya müsaade eder. Ama atışma başlandığında gövdenin herhangi bir kısmıyla dairenin dışına dokunmak veya adım atmayı da yasak eder.
Atıcı disk yere düşmeden dairenin dışına çıkamaz. Aynı zamanda dairenin geri yarısından çıkmalıdır. Atışın komple tamamlanması için limit 11/ 2 dakikadır. Şayet 8 veya daha az yarışmacı varsa, üç deneme sorunda en iyi 8 kişi üç deneme daha yapabilirler.


Ekleyen : notbak.com