Bilimsel Yöntem - Dalton Atom Teorisi

BİLİMSEL YÖNTEM

Bir olgunun doğru şekilde açıklanması aslında bir süreç işidir.

Önce; gözlem yapılır. Önceden konu ile ilgili veriler, olan olaylar gözlemlenir ve değerlendirilir.

Ardından bu gözlemlere ve değerlendirmelere dayalı olarak bir hipotez ortaya atılır. Hipotez bu verileri yorumlamada kullanılan geçici açıklamadır.

Ardından hipotezi desteklemek ve çürütmek için  çeşitli deneyler yapılır.

Deney verileri ve hipotez çelişiyorsa, hipotez reddedilir ve farklı hipotez kurulur.

Verilerle uyuşuyorsa, teori olarak diğer bilim insanlarına sunulur.

byöntem

 DALTON ATOM TEORİSİ
johndJohn Dalton'un atom teorisi de bu  basamaklardan geçmiş ve Sabit Oranlar Kanununu açıklamak üzere ortaya atılmıştır.

Teori yi ortaya atmadan önce Dalton, Yunan filozofları Leucippus ve Democritus tarafından ortaya atılan atom kavramlarını incelemiş ve bazı hipotezler geliştirmiştir :

1. Her element, atom denilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşmaz ve bölünemez.

2. Bir elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır. Fakat bir elementin atomları diğer elementin atomlarından farklıdır.

3. Kimyasal tepkimeler, atomların düzenlenme türünün  ve  birleşme şeklinin  değişmesinden ibarettir.


Ekleyen : dersimiz.com