Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Dil nedir?
Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta;
Kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık;
Milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese;
Seslerden örülmüş muazzam bir yapı;
Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.
 Dilin Özellikleri:
1. Tabiilik
2. Canlılık
3. Millilik ve sosyallik
4. Seslilik
5. İttifak
Dilin günlük hayattaki kullanımıyla, bilim, felsefe ve edebiyat eserlerinde kullanım farkı vardır. Dil metinlere göre farklı kullanımlar kazanır.
Dil insanın kimliğidir.
Dil, insanın anlatma yetisi çevresinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlı ve gelişmiş olanıdır. Her şeyden önce dil, iletişim, anlatma ve anlama aracıdır. İletişim birlikte yaşamanın temelidir. İletişim olmazsa insanlar bir araya gelerek toplum oluşturamazlar. Anlaşma olmadan toplumdan söz edilemez. Anlaşma için de anlatmaya ihtiyaç vardır. Anlaşma, anlatma, iletme bir bütündür.
 Dili olmayan varlıkların düşünceleri gelişmez. İnsan, iç dünyasını da ana dilinin imkanlarıyla şekillendirir. Çünkü insan; severken, nefret ederken, düşünürken kelimeleri kullanır. Onların sağladığı imkanlarla hisseder ve düşünür. İnsan dış dünyayı da dilin imkanlarıyla algılar ve sezer.
Dil kültür taşıyıcısıdır. İnsan her türlü bilgi birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktarır. Aynı dili konuşan insan toplulukları aynı ortak kültürü paylaşırlar.

Kaynak: Muharrem ERGİN


Ekleyen : notbak.com