Doğa Ve İnsan

 
Doğal Unsurlar
 
İnsanlar doğduklarından beri bulunduğu bölge ile iç içedir. Doğanın insanlara sunduğu imkanlar bölgelere göre değişiklik gösterir. Doğal unsurların dünyadaki dağılımı insan yaşamı ve faaliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Çok sıcak bölgede yaşayan insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri ile çok soğuk bölgede yaşayan insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri birbirinden çok ayrıdır. 
 
Örneğin; Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlar evlerini ahşaptan, Akdeniz'de yaşayan insanlar taştan, İç Anadolu bölgesinde yaşayan insanlar ise evlerini kerpiçten yaparlar.
 
 
iglodoga
 
 

İnsanların yaşamları boyunca ilişki içerisinde oldukları ve karşılıklı etkileşimde bulundukları fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama Doğal Ortam adı verilir. Doğal ortam içerisinde yer alan, oluşumunda insanın etkisinin bulunmadığı herşeye Doğal Unsur adı verilir. İnsanın yaşamak amacıyla bulunduğu ortama Doğal Çevre adı verilir. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşamlarını sürdüren insanların beslenme, barınma ve giyinme gibi temel yaşamsal faaliyetlerinin birbirine göre büyük farklılıklar gösterdiği görülür. Bu farklılığın temel nedeni doğal ortamın farklılık göstermesidir. 

 

 

Doğal Ortamlar

 

Doğal çevreyi oluşturan doğal ortamlar dört tanedir.

 

dogalortam

 


Ekleyen : dersimiz.com