Dosya Yönetimi

DOSYA YÖNETİMİ
Dosya Nedir?
Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere dosya adı verilir. Dosya içerisindeki bilgi; resim, yazı, çizim, ses gibi her şey olabilir.
Dosya Yapısı: Bir dosya 3 kısımdan oluşur.

örnk

Dosya Adı
• Dosyaya kendimizin verdiği isimdir. Bu isim ile dosya içerisinde ne olduğunu dosyayı açmadan bilebiliriz.
• Örneğin, Telefon Numaraları.txt dosyasında telefon numaraları olduğunu açmadan anlayabiliriz.
• Dosya isminde aşağıdaki karakterleri kullanamayız.

işaret

Nokta: Dosya adı ile dosya uzantısı ayıran işarettir. Tüm dosyalarda bulunur.
Dosya Uzantısı
• Dosyanın türünü, hangi yazılım tarafından oluşturulduğunu ve açılabileceğini gösteren kısımdır.
• Genellikle 3 harften oluşur. Bu harfler dosya türünün İngilizce karşılığının kısaltmasıdır.
• Örneğin şiir yazdığımız bir dosyanın uzantısı TXT’dir. TXT uzantısı TEXT kelimesinin kısaltılmış hali olup yazı anlamına gelir.
• Bir dosyanın sadece uzantısına bakarak içerisindeki bilginin türünü öğrenebiliriz.
• Örneğin MP3 uzantılı bir dosyada müzik, PDF uzantılı bir dosyada bir kitap olduğunu dosyayı açmadan anlayabiliriz.

Popüler Dosya Uzantıları

örnk

Klasör Nedir?
• Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör (dizin) denir.

Klasör İsimleri
• Dosya adlarında kullanılmayan karakterler klasör isimlerinde de kullanılamaz.

Sürücü Nedir?
• Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlardır. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi.

sürücülr

SÜRÜCÜ İSİMLERİ

- Sürücüler A’dan Z’ye kadar bir harf ile adlandırılırlar. A ve B sadece disket sürücüye verilen harflerdir. Bunun dışındaki harfler sırasıyla diğer sürücülere verilir.
- Harften sonra iki nokta (:) işareti kullanılır. A: veya C: gibi.
- Sürücü harflendirilmesi işletim sistemi tarafından yapılır. Buna ek olarak biz de harfin yanına bir etiket yazabiliriz. Örneğin; Yerel Disk (C:) gibi.

sürücler

Sürücü Adlandırma
Örneğin bilgisayarımızda bir disket sürücü, bir sabit disk ve bir de DVD-ROM olduğunu düşünürsek sürücüler şöyle adlandırılacaktır:
– Disket Sürücü (A:)
– Sabit Disk (C:)
– DVD-ROM (D:)
- Bilgisayara sonradan bir USB bellek taktığımızda bu belleğe (E:) harfi verilecektir.
- USB belleği çıkarmadan bir hafıza kartı takarsak bu kart ise (F:) harfini alacaktır.

Sürücüleri Görüntüleme
Bilgisayara takılan tüm sürücüler Bilgisayarım simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir.Sistem otomatik ayarlanırsa sürücü takıldığı anda görüntülenebilir.dersimiz.com

Dosya, Klasör ve Sürücü Adresleri
• Bir dosyanın/klasörün adresi o dosyanın/klasörün hangi sürücü ve klasör içerisinde olduğunu gösterir.
• Dosya, klasör veya sürücü adreslerinde sürücü ve klasör isimlerinden sonra ters bölü işareti (\) kullanılır.
• Örneğin CD-ROM sürücümüzün adresi: D:\
• CD-ROM’daki Filmler klasörünün adresi D:\Filmler
• CD-ROM’daki Filmler klasörünün içerisindeki Çanakkale.AVI film dosyamızın adresi: D:\Filmler\Çanakkale.AVI

Önemli Notlar
• Bir klasör içerisinde aynı ada ve uzantıya sahip birden fazla dosya olamaz.
• Bir klasör içerisinde aynı isme fakat farklı uzantıya sahip dosyalar bulunabilir. Örneğin, Balıkesir.avi filmi ile Balıkesir.txt aynı klasörde bulunabilir.
• Bir klasör içerisinde aynı ada sahip başka bir klasör bulunamaz.
• Dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfler aynı kabul edilir. Örneğin BALIKESİR.TXT ile balıkesir.txt dosyaları aynıdır.
• Bazı donanımlar üzerinde birden fazla sürücü oluşturulabilir, örneğin tek bir sabit disk C: ve D: şeklinde 2 sürücüye ayrılabilir.


Ekleyen : dersimiz.com